usluge-konsaltinga

Konsalting

Sa nama uvek možete da se konsultujete oko sistema tehničke zaštite..

Uslugama konsaltinga želimo da našim klijentima omogućimo uvid u bezbednosne rizike i propuste i na taj način zajednički dođemo do rešenja koje je najbolje za njih.

Konsalting usluge

Koje kamere su najbolje za Vašu konkretnu situaciju? Da li imate zone u objektu koje su zabranjene za ulazak licima bez dozvole? Imate potrebu za evidencijom radnog vremena? Potreban vam je javni razglas? Ova i mnoga druga pitanja određuju stepen zaštite koji vam je potreban.

Naši stručnjaci će u svakom trenutku imati više predloga i rešenja za datu situaciju u zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti.

Videomont kompanija koristi sveobuhvatan pristup bezbednosnim konsultantskim uslugama kako bi osigurali da svi elementi sigurnosti rade zajedno za robustan i ekonomičan pristup specifičan za potrebe svakog klijenta.

Konsalting usluge
Pozovite nas ili nas posetite

Pre svega razmatramo perimetar lokacije, pristupne tačke, distribuciju osnovnih sredstava, fizičku sigurnost, elektronsku sigurnost, kontrolu pristupa, upravljanje zaštitnim silama, nasilje na radnom mestu, politike, procedure, obuku i još mnogo toga. Za efikasno funkcionisanje, ovi raznovrsni elementi moraju funkcionisati kao jedan za formiranje sveobuhvatnog sigurnosnog programa. Ovaj holistički pristup sigurnosti istražuje objekte fizičkog okruženja, a potom gleda na elektronska sigurnosna rešenja koja dopunjuju dobar sigurnosni dizajn.

ANALIZA TEHNIČKOG PREGLEDA BEZBEDNOSTI

Videomont vrši evaluaciju sigurnosnih sistema, fizičkih i elektronskih, pošto se odnose na rad sistema, tehnološku sposobnost, interoperabilnost i odgovarajuću primenu i upotrebu sigurnosne tehnologije. Dobijeni izveštaj sumiraće trenutne nalaze funkcionalnosti i dati preporuke za poboljšanje postojećih sigurnosnih sistema ili implementaciju novih.

Obuka

Videomont je specijalizovan za razvijanje efektivnih mera fizičkih i elektronskih sigurnosnih sistema, tehnologija, planova, politika i procedura koje pomažu organizacijama da efikasno sarađuju sa trenutnim ili očekivanim pretnjama. Kvalitetna obuka je kamen temeljac za prevenciju gubitaka i stvaranje sigurnog i bezbednog radnog mesta.

Razvoj politike i procedura

Videomont ocenjuje postojeće sigurnosne politike i procedure za vođenje razvoja novih, poboljšanih dokumenata koji su u skladu sa organizacijskom misijom, osnovnim vrednostima i ciljevima. Razvoj politike i procedura uključuje analizu bezbednosnih programa iz administrativne i operativne perspektive. Njihova evaluacija istražuje pitanja fizičke i kadrovske bezbednosti i operativne prakse. Može se koristiti kao osnova za procenu postojećeg programa sigurnosti u skladu sa ciljevima organizacije i najboljim poslovnim praksama.

Analize i istraživanja
O nama

Videomont je posvećena mlada firma koja svojim radom i iskustvom želi da se pozicionira na tržištu Security opreme kao jedna od prvih instalaterskih firmi koja poseduje sve neophodne licence za projektovanjemontažu,
izvođenje procenu rizika, uz fokus na ljude i njihove potrebe.

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota: 9:00 – 13:00

Kontaktirajte nas

+381 11 311 64 16
+381 69 311 64 16
office@videomont.rs

O nama
Korisni linkovi
Kontaktirajte nas

Videomont je posvećena mlada firma koja svojim radom i iskustvom želi da se pozicionira na tržištu Security opreme kao jedna od prvih instalaterskih firmi koja poseduje sve neophodne licence za 
projektovanjemontažuizvođenje i
procenu rizika, uz fokus na ljude i njihove potrebe.

+381 11 311 64 16
+381 69 311 64 16
office@videomont.rs

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota: 9:00 – 13:00