Fizička zaštita artikala

Šta je fizička zaštita artikala?

Pod fizičkom zaštitom artikala se smatraju proizvodi koji onemogućavaju nasilno i neovlašćeno otvaranje/otpakivanje/krađu izloženih proizvoda u maloprodajnom objektu.

Uzmimo za primer prodavnicu sa rafovima koji izlažu skupa pića.
Ova pića imaju fabričke čepove koje je lako skinuti i samim tim obezvrediti proizvod. Jedini način da se ta pića zaštite (fizički) jeste da se koriste specijalizovani proizvodi koje Videomont ima u svojoj ponudi.