Card Personality Module (CPM) za VEGA Seriju kontrolera za vrata

• Modul za čitač kartica EM Proximity (Niske Frekvencije)
• Podržava EM Proximity kartice
• Kompatibilan sa COSEC VEGA Serijom kontrolera

Brend