Matrix COSEC GE FVM modul

Matrix

Pozovite za cenu

Modul za terenski rad (FVM) za COSEC CENTRA GE FVM

• Evidencija troškova za 500 korisnika
• Kreiranje zadataka i dodela korisnika
• Planiranje zadataka i mapa sa lokacijama
• Praćenje korisničkog statusa na bazi postavljenog plana
• Korekcije terenskih poseta i autorizacija
• Generisanje obavljenih terenskih poseta

Brend