Matrix COSEC ME FVM modul

Matrix

Pozovite za cenu

Modul za terenski rad za COSEC ME FVM

• Evidencija troškova za 1000 korisnika
• Kreiranje zadataka i dodela korisnika
• Planiranje zadataka i Mapa sa lokacijama
• Praćenje korisničkog statusa na bazi postavljenog plana
• Korekcije terenskih poseta i autorizacija
• Generisanje obavljenih terenskih poseta

Brend