Video analitika – zvezda modernog video nadzora Leave a comment

Tehnologija iza sistema za video nadzor je doživela pravi uspon u proteklom periodu. Eksperti tvrde da vreme izrazitog razvoja tek predstoji. Sem što oprema postaje sve diskretnija, pristupačnija i veoma sofisticirana, softveri koji omogućavaju neometano praćenje rada sistema za video nadzor, takođe postaju sve savremeniji i sveobuhvatniji. Pred nama je zaista era u kojoj će softveri, na osnovu unetih algoritama i pohranjenih informacija, za nas obavljati ogroman deo posla. Zasluge, svakako, moramo pripisati i video analitici

Sistemi video nadzora produkuju ogromne količine video materijala. Ipak, usled nedostatka vremena i raspoloživih resursa, veliki deo snimljenog materijala ostaje bez revizije. Iz ovog razloga nastaju propusti, a incidenti nisu detektovani na vreme. Ovakvi ishodi su imali veliki uticaj na ubrzani razvoj video analitike.

Video nadzor bez video analitike predstavlja pasivni alat. Naučno je dokazano da ljudsko oko nakon određenog vremena pasivnog posmatranja ekrana, više nije u stanju da detektuje sitne promene, pa tako i nastaju propusti. Na scenu stupa video analitika koja, na osnovu unetih algoritama, uočava sve promene i signalizira operateru kada bi trebalo da obrati pažnju i preduzme dalje akcije.

Video analitika predstavlja softverske aplikacije koje omogućavaju da se video strim automatski analizira, te se promene i događaji momentalno detektuju, što dovodi do prevencije i blagovremene reakcije. Putem implementiranih analitičkih algoritama, automatski se generišu sva dešavanja zabeležena u videu (metadata), a dobijeni podaci se dalje mogu koristiti za prepoznavanje osoba, automobila i drugih objekata detektovanih u video strimu. Informacije se zatim mogu koristiti kao baza na osnovu koje operateri preduzimaju naredne korake.

Kada govorimo o samoj opremi, video analitika se može realizovati na dva načina: putem kamera koje u sebi već sadrže analizu videa (edge bazirana video analitika) ili putem određenog softvera i preko računara. Kada je reč o ceni, video analitika na snimaču je uglavnom jeftinija opcija, ali se mora obezbediti oprema koja će do snimača dovesti sliku vrhunskog kvaliteta. Kamere koje poseduju dodatne funkcije, sa sobom uglavnom nose i više cene hardvera, ali je funkcionisanje pouzdanije.

Eksplozivni razvoj video analitike, našao je višestruku primenu: od obezbeđenja, preko marketinga, do osiguravanja javne bezbednosti, kroz regulisanja kretanja mase. Video analitika je nezamenjiv alat za monitoring navika vozača i saobraćajnih prestupa ili nelegalnog ulaza u prostorije koje imaju restrikciju pristupa. Video materijal se može sortirati prema vremenu i datumu, a može se pratiti i tokom dužeg vremenskog perioda, radi detekcije i analize postojećeg trenda. Podaci koji su pristupačni zahvaljujući video analitici, olakšavaju posao u velikoj meri i kada je u pitanju planiranje infrastrukture, reagovanje nadležnih organa, ali omogućava i menadžerima i administraciji da razumeju i odreaguju na aktuelnu situaciju. Video analitika nalazi primenu i u edukaciji, transportu, bankama i finansijskim institucijama, kazinima, igraonicama i brojnim vladinim organizacijama. Video analitika nije samo novootkrivena zvezda korporacijskog sveta, nego se u sve većoj meri koristi i za blagovremenu detekciju vatre i dima.

Video analitika doživljava procvat i u sektorima koji se direktno ne tiču bezbednosti. Naime, sve se više koriste aplikacije koje omogućavaju kontrolu mase, odnosno protoka ljudi na određenim ulazima i izlazima. Ovakve aplikacije su postale posebno interesantne menadžerima maloprodajnih objekata, jer na ovaj način mogu da isprate dužinu zadržavanja mušterija u određenoj poslovnici, kao i da istraže navike i paterne ponašanja. 

Brojke takođe potvrđuju sve veće interesovanje za video analitiku i njenu implementaciju u brojnim sektorima. Tržište video analitike doživelo je skok od čak 21% u periodu između 2016. i 2021. godine (od 1,69 do 4,23 milijardi USD). Razlog za ovakav očekivani skok, možemo pronaći u povećanoj potražnji za sigurnosnim sistemima koji su u velikoj meri automatizovani, lako se instaliraju, omogućavaju HD snimak visokog kvaliteta, te su user-friendly i poseduju naprednu tehnologiju biometričkog prepoznavanja. Istovremeno, video nadzor može generisati veliku količinu informacija, koja se mora negde pohraniti, što može rezultirati visokim troškovima čuvanja video zapisa, kao i opterećenjem procesora koji su ključni za funkcionalnost sistema. Korišćenjem video analitike, redukuje se količina video zapisa, budući da se snimanje aktivira događajem, pa se tako određuje i kako, koliko i kada se procesuiraju i čuvaju podaci.

Govoriti o savremenim sistemima video nadzora, a pri tome se ne osvrnuti na video analitiku, sasvim je nezamislivo. Ne samo da predstavlja pomak u tehnološkom razvoju koji moramo ispratiti, video analitika je zaista pogodan i nezamenjiv alat u svim segmentima života, koji zahtevaju video nadzor. Primena video analitike danas je veoma široka, a svakodnevno se dodatno šire horizonti, te usavršeni softveri pronalaze svoje mesto, kako u obezbeđenju objekata, tako i u istraživanju ponašanja i navika ljudi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *