Ajax alarm – bežični alarmni sistemi

ajax logo beli

Kada je bezbednost umetnost

grade 2 sertifikovan
PD 6662 2017
IFSEC
EXPO PROTECTION 2018 SILVER
PSI PREMIER AWARDS 2020

Ajax alarm - zaštita je udaljena samo jedan klik

Ajax alarm je sigurnosni sistem koji se lako instalira u vašem stanu, kući ili kancelariji. Odabirom Ajax-a, dobijate integrisanu zaštitu kojom se lako upravlja, koja je otporna na neovlašćeno korišćenje i koja trenutno reaguje na napade.