Alarm monitoring

Alarm monitoring

Videomont pruža uslugu alarm monitoringa koja funkcioniše tako što se alarmni sistem koji se nalazi na vašem objektu poveže sa našim eShield Monitoring centrom u kom se 24/7 prati rad sistema i beleže alarmne situacije i adekvatno deluje u skladu sa situacijom.

Česte su situacije u kojima nema nikog u objektu da reaguje pozivanjem nadležne službe. Zato su monitoring centri idealni za praćenje i funkcionisanje sistema tehničke bezbednosti, jer oni preuzimaju ulogu čuvara vašeg objekta. Praćenje rada alarmnog sistema je brza i detaljna komunikacija između vašeg kućnog sigurnosnog sistema i centralne stanice – monitoringa. Vaš alarmni sistem registruje događaje i unapred predefinisanim slučajevima šalje signal centralnoj stanici za nadgledanje, gde se vrši obrada i preduzimaju dalje akcije shodno ugovorenoj proceduri rada.

Tehnički specifičnosti alarmnih sistema mogu biti malo različite od brenda do brenda, ali su osnove praćenja alarma slične u svakom sigurnosnom sistemu. Vaš alarmni kontrolni panel je centar mreže senzora, koji može uključivati senzore prozora ili vrata, detektore pokreta, senzore tempera na telefonskoj kutiji, modulima i detektorima sistema, detektora poplave i dima.
Kada je vaš sistem naoružan i svaki od ovih senzora se aktivira, signal se šalje na nadzornu stanicu – monitoring centar – obično putem vaše telefonske linije a u zadnje vreme preko specijalnih komunikatora putem IP konekcije koja donosi broje sigurnosne benefite.

Signal koji je poslao vaš alarmni kontrolni panel, stiže u monitoring centar, obaveštava osoblje koje dalje poziva vas, šalje patrole na vaš objekat ili direktno poziva hitne službe (lokalnu policijsku, vatrogasnu ili medicinsku službu).

Ukratko, možete biti sigurni da niste sami i da neko vodi računa o vašoj bezbednosti. Alarm monitoring usluga može biti korišćena i u drugim situacijama gde se nadgleda rad određene tehnike čiji su servisi jako kritični, i to monitoring:

  • Protivpožarnih sistema
  • Temperature u hladnjačama, server prostorima
  • Rada određenih mašina (pumpe, motori, agregati i sl.)
Alarm monitoring