Alarm monitoring

Alarm monitoring

Alarm monitoring je usluga koja funkcioniše tako što se Vaš alarmni sistem koji se nalazi na vašem objektu poveže sa našim Monitoring centrom u kom se 24/7 prati rad sistema i beleže alarmne situacije i adekvatno deluje u skladu sa definisanim protokolima.

Česte su situacije u kojima nema nikog u objektu da reaguje pozivanjem nadležne službe. Zato je Alarm monitoring centar idealan za praćenje i funkcionisanje sistema tehničke bezbednosti, jer preuzima ulogu čuvara vašeg objekta. Praćenje rada alarmnog sistema je brza i detaljna komunikacija između vašeg sigurnosnog sistema i centralne stanice – monitoringa. Vaš alarmni sistem registruje događaje i unapred predefinisanim slučajevima šalje signal centralnoj stanici za nadgledanje, gde se vrši obrada i preduzimaju dalje akcije shodno ugovorenoj proceduri rada.

Mnogi ljudi, pojam Alarm monitoring vezuju za alarmne sisteme – što je pogrešno.

 

Alarm monitoring može služiti i za praćenje signala koje šalju sistemi tehničke zaštite – video nadzor kamere koje beleže upad u štićenu zonu (video monitoring), pogrešno uneta lozinka na šifratoru za kontrolu pristupa, detektor za poplavu, senzor pokreta za vrata i prozore, senzori za detekciju razbijanja stakla, specijalizovani ultrazvučni senzori za merenje zapremine gasova u kotlovima…
Tehničke specifičnosti alarmnih sistema mogu biti malo različite od brenda do brenda, ali su osnove praćenja alarma slične u svakom sigurnosnom sistemu. Vaš alarmni kontrolni panel je centar mreže senzora, koji može uključivati senzore prozora ili vrata, detektore pokreta, senzore tampera na telefonskoj kutiji, modulima i detektorima sistema, detektora poplave i dima.

 

Kada je vaš sistem naoružan i bilo koji od ovih senzora se aktivira, signal se šalje na nadzornu stanicu – alarm monitoring centar – obično putem vaše telefonske linije a u zadnje vreme preko specijalnih komunikatora putem IP konekcije koja donosi broje sigurnosne benefite.

 

Signal koji je poslao vaš alarmni kontrolni panel, stiže u alarm monitoring centar, obaveštava osoblje koje dalje poziva vas, šalje patrole na vaš objekat ili direktno poziva hitne službe (lokalnu policijsku, vatrogasnu ili medicinsku službu).

 

Ukratko, možete biti sigurni da niste sami i da neko vodi računa o vašoj bezbednosti.

 

Alarm monitoring usluga može biti korišćena i u drugim situacijama gde se nadgleda rad određene tehnike čiji su servisi jako kritični, kao što su:

 

  • Protivpožarni sistemi
  • Temperature u hladnjačama, server prostorije
  • Rad određenih mašina (pumpe, motori, agregati i sl.)
Alarm monitoring