Usluge

Videomont Usluge

Pored raznovrsnog asortimana proizvoda i opreme vrhunskog kvaliteta, Videomont poseduje Licence za procenu rizika, projektovanje, izvođenje i održavanje sistema tehničke zaštite. Takođe, pružamo i usluge konsaltinga.

Analiza tehničkog pregleda bezbednosti

Videomont vrši evaluaciju kompletnih tehničkih sistema, fizičkih i elektronskih, pošto se odnose na rad sistema, tehnološku sposobnost, interoperabilnost i odgovarajuću primenu i upotrebu tehnologije. Dobijeni izveštaj sumiraće trenutne nalaze funkcionalnosti i dati preporuke za poboljšanje postojećih tehničkih sistema ili implementaciju novih.

Obuka

Videomont je specijalizovan za razvijanje efektivnih mera fizičkih i elektronskih sigurnosnih sistema, tehnologija, planova, politika i procedura koje pomažu organizacijama da efikasno sarađuju sa trenutnim ili očekivanim pretnjama. Kvalitetna obuka je kamen temeljac za prevenciju gubitaka i stvaranje sigurnog i bezbednog radnog mesta.

Razvoj politike i procedura

Videomont ocenjuje postojeće sigurnosne politike i procedure za vođenje razvoja novih, poboljšanih dokumenata koji su u skladu sa organizacijskom misijom, osnovnim vrednostima i ciljevima. Razvoj politike i procedura uključuje analizu bezbednosnih programa iz administrativne i operativne perspektive. Njihova evaluacija istražuje pitanja fizičke i kadrovske bezbednosti i operativne prakse. Može se koristiti kao osnova za procenu postojećeg programa sigurnosti u skladu sa ciljevima organizacije i najboljim poslovnim praksama.

Ugradnja video nadzora i ostalih tehničkih sistema bezbednosti

Ugradnja video nadzora sa osnovnim podešavanjem sistema predstavlja najčešću stavku u upitima koje dobijamo. Pored montaže video nadzora, nudimo Vam i ugradnju alarmnih sistema, kontrole pristupa, evidencije radnog vremena i interfonskih sistema (za kuće i stambene zajednice).

Montaža video nadzora se vrši od strane stručnih lica sa licencom.

Usluge ugradnje vršimo na teritoriji cele Srbije, sa napomenom da se obračunavaju putni troškovi preko +50km od centra Beograda.

Za dodatne informacije o našim uslugama, molimo Vas da pozovete naše komercijaliste.