Monitoring

Monitoring

Monitoring centar

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (provala, požar itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Uz alarmne sisteme i video nadzor, korisnicima usluge monitoringa preporučuje se ugradnja i obuka za primenu panik tastera (provalni, medicinski) za takozvane tihe dojave koje takođe registruje Monitoring Centar.

Videomont vam nudi različite proizvode i usluge u svrhu poboljšanja vaše bezbednosti i zaštite imovine. Pored najsavremenije i kvalitetne opreme, naš stručan tim pruža vam usluge alarm monitoringa, video monitoringavideo verifikacije.

Alarm monitoring

Alarm monitoring predstavlja uslugu praćenja stanja Vašeg alarmnog sistema na objektu i adekvatno delovanje u slučaju neke situacije (provala, požar, panik, sos). Ukoliko se desi neka od navedenih situacija, monitoring centar poziva korisnika (ili osobu koja je nadležna) i po potrebi policiju, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu.

Alarm monitoring usluge uglavnom koriste firme i kompanije koje nemaju internu službu za bezbednost, a poseduju protivprovalni i/ili sistem za automatsku dojavu požara.

 

Video monitoring i video verifikacija

Video monitoring predstavlja uslugu “preuzimanja” signala sa Vaših nadzornih kamera. Na ovaj način se pored aktivnog praćenja nadzornih kamera dodatno produbljuje bezbednost Vašeg objekta jer se otklanjaju česti “lažni alarmi” koji nastaju od strane alarmnih sistema.

U prilog Video monitoring usluzi ide i to što se veoma često sprečavaju neželjene situacije. Osoba koja je zadužena za Video monitoring, aktivno prati dešavanja i pravovremeno reaguje.

Ukratko, video monitoring uslugom se stiče uvid u alarmnu sistuaciju – vizuelnom potvrdom od strane operatera.