EAS

uspravni baner maloprodajna resenja

Šta su EAS sistemi?

EAS sistemi (Electronic article surveillance) ili Elektronska zaštita artikala je sistem osmišljen da osujeti pokušaj krađe. Uz pomoć Tagova ili nalepnica, koji sadrže u sebi transponder (odašiljač), prolaskom kroz barijeru (sadrži antenu i prijemnik) koja se obično nalazi na samom izlazu iz radnje, alarmira se pokušaj krađe.

Baziraju se na tehnologiji Radio frekvencija (RF) koja se već 35 godina neprekidno razvija. Svaka generacija RF EAS sistema je donela napredak, posebno u digitalnoj tehnologiji. EAS sistemi sa novim dizajnom, najnovijom tehnologijom, softverski kontrolisanom elektronskom pločom i kontrolom celog sistema sa standardnim PC ili palm računarom dominiraju tržištem. Antene su kompatibilne sa različitim proizvođačima Tagova i nalepnica, a postoji mogućnost nadogradnje koja omogućava povezivanje sistema sa magacinom i upravljanje zalihama.