Informacije

Opšte informacije

Opšti uslovi

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Videomont d.o.o. Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za Videomont i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom Videomont i Korisnik ne dogovore drugačije. Delovi Opštih uslova sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi Korisnika primeniće se samo na označenu grupu.

Posebni uslovi za Osiguranje - WIENER STÄDTISCHE

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt www.videomont.rs. Videomont d.o.o. vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge Videomont d.o.o. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 

Opšte odredbe

Videomont d.o.o. ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Videomont administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Videomont može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Opšte uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

 

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu www.videomont.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Licence i usluge

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju kompanije koje se bave poslovima tehničkog obezbeđenja dužne da poseduju odgovarajuće licence koje izdaje MUP RS.

Kompanija Videomont doo poseduje sledeće neophodne licence:

 1. Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika
 2. Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
 3. Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 4. Licenca za izvođenje radova Telekomunikacionih mreža i sistema
 5. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Zakonom o privatnom obezbeđenju su predviđene kazne kako za pravna lica koja vrše usluge privatnog obezbeđenja bez posedovanja odgovarajućih licenci, tako i za korisnike usluga koji ih angažuju.

Videomont doo se bavi  projektovanjem, isporukom i izvođenjem:

 • svih sistema tehničke zaštite
 • pasivne i aktivne mrežne infrastrukture.

U našoj ponudi imamo opremu najpoznatijih proizvođača opreme:

 • Milesight, Faraday, Jovision, Hikvision, Samsung (IP i analogni sistemi video nadzora),
 • Teletek Electronics i Paradox (dojava požara i alarmni sistemi),
 • Eura i Faraday (audio i video interfonski sistemi)
 • Matrix (opema i softver za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, VoIP sistemi telekomunikacija)
 • Faraday (ambijentalno ozvučenje, PA ozvučenje)
 • Tenda, Schrack Technik, Darka, WS Security, D-Link, Digitus, Toten (kompletna mrežna oprema)

Zaštita privatnosti podataka

U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Povremeno šaljemo newsletter na primarni e-mail kontakt, promotivne Viber i/ili SMS poruke na mobilni kontakt, a korisnici imaju mogućnost da se u svakom trenutku ispišu sa ovih mailing lista. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke, da li žele ili ne da se izbrišu sa Emailing/Newsletter liste/Viber/SMS liste. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u firmi Videomont d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Videomont d.o.o. (www.videomont.rs) koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Videomont d.o.o.  se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Sertifikati i standardi poslovanja

POLITIKA KVALITETA , ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Naša oblast primene integrisanog sistema menadžmenta je: prodaja, montaža, održavanje i monitoring sistema tehničke zaštite.

Naše poslovanje se ogleda u stalnom zadovoljavanju zahteva poslovnih partnera i poštovanju međunarodno priznatih standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 i sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 45001:2018 i osnovnim principima poslovanja i to:

 • Kvalitetni proizvodi i usluge
 • Poštovanje zadatih rokova
 • Praćenje savremenih tehnologija u oblasti sistema tehnike zaštite
 • Ugrađivanje materijala i opreme najvišeg kvaliteta po zahtevu klijenata
 • Korišćenje najsavremenije opreme, mašina i alata
 • Visoka stručnost zaposlenih
 • Bezbednosti i zdravlja ljudi na radu
 • Zaštita životne sredine
 • Konkurentnost cena proizvoda i usluga na tržištu
 • Održavanje i negovanje dobrih odnosa sa dobavljačima, kooperantima i poslovnim partnerima
 • Tehnička podrška i odziv u najkraćem roku

POLITIKA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

Cilj politike bezbednosti informacija je da se obezbedi i zaštiti informaciona imovina organizacije od svih unutrašnjih, spoljašnjih, namernih ili slučajnih neovlašćenih pristupa informacijama od važnosti u skladu sa zahtevima ISO/IEC 27001:2013.

ISO/IEC  27001:2013 Sistem  menadžmenta  bezbednosti  informacija ima  za  cilj  da  osigura  nesmetano poslovanje  organizacije “VIDEOMONT” d.o.o., sprečavanjem  bezbednosnih  incidenata  i smanjenjem njihovih uticaja na poslovnu štetu. Politikom bezbednosti informacija organizacija “VIDEOMONT” d.o.o. obezbeđuje i garantuje:

 • zaštitu informacione i intelektualne imovine od neovlašćenog pristupa;
 • usklađivanje politike bezbednosti informacija sa klijentima i podizvođačima;
 • osiguranje poverljivosti informacione imovine;
 • održavanje integriteta informacija, kroz zaštitu od neovlašćenih izmena;
 • dostupnost i upotrebljivost informacija za poslovne procese;
 • obučavanje zaposlenih o zahtevima bezbednosti informacija u organizaciji;
 • procedure u skladu sa kojima se ponašaju spoljni saradnici i pružaoci usluga koji imaju pristup informacionoj imovini “VIDEOMONT”;

Politika kolačića

Zdravo, mi smo Videomont doo . Verovatno ste ovde zato što ste zainteresovani da saznate više o tome kako koristimo kolačiće, web beacons i druge slične tehnologije. Kao deo naše posvećenosti održavanju visokog standarda transparentnosti u našoj Politici privatnosti, napravili smo ovaj vodič za objašnjenje tehnologija praćenja koje koristimo na našim web stranicama.

Samo da budemo jasni, naši sajtovi uključuju sve one koji su u našem vlasništvu i upravljaju pod imenom Videomont doo a  kao što je www.videomont.rs

Šta su kolačići, web beacons i slične tehnologije?

Tipično, postoje dve vrste tehnologija praćenja koje možemo koristiti na našim sajtovima

Kolačići: ovo nije vrsta koju jedete, zapravo su mala datoteka sa podacima koja je poslata sa servera na vaš web pregledač ili mobilni uređaj koji je sačuvan u kešu ili mobilnom uređaju pregledača. Postoje načini kontrole vaših kolačića i podešavanja da li želite da prihvatite ili odbacite kolačiće (pogledajte koje su vaše opcije ispod)

Jasni gifovi, web beacons, web bugovi: Ovo su sitne grafike sa jedinstvenim identifikatorom sličnim u funkciji kolačića, a koriste se za praćenje kretanja web korisnika između stranica i web stranica. Za razliku od kolačića koji se keširaju na računaru korisnika, jasni gifovi, web beacons i web bugovi su nevidljivo ugrađeni na web stranice i veličine jednog piksela.

Šta radimo sa ovim tehnologijama?

Te tehnologije za praćenje koristimo u nekoliko opštih ciljeva kao što su:

 • Da dozvolite našim sajtovima da pravilno funkcionišu.
 • Da shvatimo kako funkcionišu naši sajtovi i da primenimo bilo koja poboljšanja u performansama i našim uslugama.
 • Da biste poboljšali svoje iskustvo na našim sajtovima i obezbedili funkcionalnost koja, na primer, znači da ne morate ponovo unositi svoje podatke svaki put kada se uključite na našim sajtovima ili da zabeležite koje kupovine ste napravili na našim sajtovima.
 • Da sakupimo relevantne podatke koji nam pomažu u pružanju marketinga i reklamnog sadržaja relevantnog za vaše interese.

Možda ćemo ponekad sarađivati sa trećim stranama koje mogu koristiti različite tehnologije praćenja kako bi pružile određene usluge na našim sajtovima, uključujući ciljani online marketing ili relevantne poruke na određenim delovima sajta. Ove službe trećih strana koriste kolačiće za anonimno prikupljanje podataka i omogućavaju im da prepoznaju vaš računar ili mobilni uređaj svaki put kada posetite bilo koji od naših sajtova. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve lične podatke. Anonimni podaci koje prikupljaju su odvojeni od ličnih podataka o vama kao korisnika.

Vaše opcije kada su kolačići, web beacons i slične tehnologije

Možete promeniti postavke svog web pregledača kako biste održavali vaše preferencije kolačića. Koristite ove linkove da biste saznali više informacija o postavkama kolačića za ove zajedničke pregledače:

Takođe, možete u bilo kom trenutku odustati od reklamnih kolačića trećih strana posetom ove stranice.

Imajte na umu da ako onemogućite kolačiće, web beacons i slične tehnologije, možda će biti nekih funkcionalnosti koje neće raditi ili ne funkcionišu ispravno na našim sajtovima.

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim postupcima zaštite privatnosti, molimo kontaktirajte našeg šampiona privatnosti u pismenoj formi na adresi Tošin bunar 166/2, Novi Beograd 11070  ili na e-mail: office@videomont.rs