Javno ozvučenje

Ozvučenje

Od čega se sastoji sistem javnog ozvučenja?

Osnovni cilj sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara, poplave ili povrede prostora od strane trećeg lica upozori prisutna lica i ukaže im na potencijalni problem, dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za reprodukciju ambijentalnog muzičkog materijala i emitovanje propagandnih poruka.

Sistemi javnog ozvučenja se  brzo i jednostavno integrišu i povezuju sa postojećim sistemima za dojavu požara, video nadzor i kontrolu pristupa bez obzira na proizvođača opreme. Sistemi se najčešće sastoje od pojačala, mikrofona, zvučnika i kontrole jačine zvuka.

Kao izvori audio signala, na pojačavač mogu biti povezani FM/AM prijemnici, DVD/CD/MP3 plejeri, mikrofoni, različiti govorni moduli ili automati itd. Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačalo se može priključiti i mikrofon putem koga se u zavisnosti od potrebe korisnik može obratiti prisutnima.

Na zvučnicima u skladu sa potrebama korisnika može se izvršiti odabir izlazne snage zvučnika. Ukupna potrošnja u vatima ne sme premašiti 90% snage pojačala. Opciono se može dodati element za regulaciju jačine zvuka koji se zove atenuator. Priključenjem ovog elementa imate mogućnost regulacije jačine kako pojedinačnog zvučnika tako i grupe zvučnika instaliranih u sklopu neke celine.

faraday pa ozvucenje