Protivpožarni sistemi

Protivpožarna zaštita
Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć senzora požara (protivpožarni detektori). Protivpožarni detektori koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni.

U našoj ponudi možete pronaći sisteme za Automatsku dojavu požara brenda TELETEK, kao i detekciju CO (ugljen-monoksid) brenda DETNOV.

Teletek Electronics protivpožarni sistemi podležu evropskom standardu za protivpožarne sisteme, EN 54 kao i strogoj proveri svake pojedinačne komponente.

Protivpožarni sistemi su strogo definisani zakonom i kao takvi moraju biti usklađeni sa važećim regulativama.

– Projektovanje protivpožarnih sistema rade stručne firme sa licencom
– Moguća je integracija protivprovalnog i protivpožarnog sistema (relejni izlaz sa požarne centrale se uvodi u alarmnu centralu na zonu koja je aktivna 24h)
– Po aktiviranju automatskih ili ručnih javljača aktivira se telefonska dojava putem koje se kontaktira monitoring centar, vatrogasna služba, policija…

Ukoliko imate projekat koji treba obezbediti sa kvalitetnim protivpožarnim sistemom, ne tražite dalje. TELETEK pokriva skoro sve projektne uslove sistema za zaštitu od požara.

 

Niste sigurni u izbor?

 

Pozovite nas i konsultujte se sa nama.