Video monitoring

Video monitoring

Video monitoring

Služba za praćenje video sadržaja uživo

Komercijalne zgrade, manje fabrike, imanja, gradilišta, prodavnice automobila i druga preduzeća imaju puno sredstava – imovine za koju bi želeli da budu sigurna u svakom trenutku. Ako je to moguće, vlasnici navedenih objekata zaposlili bi nekoliko stražara kako bi bili bezbedni 24/7h. Nažalost, ta vrsta usluge je jako skupa i u određenim situacijama nepraktična. Šta više, ako se korisnik i odluči za takvu vrstu usluge, njihova sigurnost bi bila upitna. Fizički, čuvari su osetljivi na zamor u kombinaciji sa jako malim zaradama u predmetnom sektoru i jako upitnoj selekciji radnika, često se dešavaju situacije gde čuvari spavaju na radnom mestu, manjak koncentracije…, ukratko dolazi do velikih grešaka u radu što direktno utiče na bezbednost štićenog objekta.

video-monitoring-3a-1024x683
video-monitoring-mala-1

Služba za praćenje video sadržaja (usluga video monitoringa) sastoji se od profesionalaca koji neprekidno 24/7h prate video sadržaj koristeći napredne alate – softvere. Preko posebnih funkcija video analitike služba za praćenje video sadržaja u praksi ne mora da fizički konstantno gleda video strimove. Ukoliko dođe do neželjenih dešavanja u štićenom prostoru kao što su; prisustvo čoveka, vozila, ulazak u štićenu zonu, pomeranje predmeta, i sl. operateri će dobiti vizuelno i zvučno upozorenje sa datog strima – kamere i automatski će videti pregled uživo. Ova funkcija je jako bitna iz razloga konstantne koncetracije operatera jer će njihov fokus u svakom trenutku biti usmerene na dešavanja koja su kritična. Svakako u normalnom režimu rada operateri prate dešavanja sa svih predmetnih strimova datog objekta a upotrebom opisanog softvera njihova pažnja i koncetracija usmerava se direktno na kritične događaje a sve u cilju pravovremene reakcije i daljeg delovanja po ugovorenim procedurama.

Koristeći kvalitetan video, stražari i osoblje za praćenje mogu jasno da vide sve što omogućava video verifikaciju uživo i eliminišu lažne alarme.

Funkcije video monitoringa mogu biti proširene daljom upotrebom bezbednosnog hardvera i to:

  • Daljinska audio komunikacije sa štićenim objektom – prostorom. Ova funkcija podrazumeva upotrebu IP -SIP zvučnika i mikrofona – interfona preko koje se uspostavlja audio komunikacija sa štićenim objektom.
  • Kad dođe do neke situacije koja može da ugrozi štićeni prostor, operateri mogu da iskoriste SIP zvučnik i odmah izdaju upozorenje, odnosno da postupe po datoj proceduri.
  • U specifičnim prostorima kao što su bankarske zone 24h, parking prostori, informacijske zone, SOS tačke, operateri mogu da pruže određenu pomoć – informaciju i dalje postupe shodno definisanim procedurama.

Virtuelni portir: Upotrebom IP komunikacije

Više o uslugama Video monitoringa pogledajte na našem sajtu posvećenom Monitoring uslugama klikom na link.