Studije slučaja

Evidencija radnog vremena / Studija slučaja

Fabrika kartona

U fabrici sa 26 proizvodnih traka i preko 130 radnika dešavaju se određeni problemi u organizaciji posla. Na svakoj proizvodnoj traci radi po pet radnika i ponekad se desi da neki radnik ne dođe (zbog bolesti ili drugih razloga je sprečen) i neko mora da ga menja na traci.

Zahtev klijenta

  • Primena: Evidencija radnog vremena
  • Uređaja: 27
  • Lokacija: 1

Ponuđeno rešenje

Kako bi se što efikasnije vodila evidencija o takvim i sličnim stvarima, Videomont je ponudio fabrici softver i hardver za evidenciju radnog vremena koja služi upravo za to.

Na glavnom ulazu u fabriku postavljen je uređaj Matrix COSEC DOOR FOT koji evidenciju dolazaka i odlazaka vrši preko otiska prsta/kartice ili pina. Pored svake proizvodne trake postavljen je Matrix COSEC PATH DCCM sa Mifare Smart karticom i NFC čitačem. Pomoću softverskog modula ovi uređaji automatski beleže sve informacije i šalju ih u glavnu bazu podataka. Na taj način olakšavaju HR službi da vodi evidenciju radnog vremena svih zaposlenih (dolazak i odlazak na posao, dužina boravka u određenom sketoru/prostoriji, pauze, odmori, bolovanja…).

Rezultat

Fabrika je uvođenjem Matrix sistema efikasno rešila problem evidencije zaposlenih. U slučaju odsustva nekog radnika, radnik sa trake A prelazi na traku B. Sistem beleži njegovu odjavu sa trake A i beleži vreme provedeno na njoj. U trenutku početka rada na traci B, radnik se prijavljuje na sistem i nastavlja sa radom.

Na kraju nedelje (postoji mogućnost i dnevnog i godišnjeg pregleda), poslodavac tačno vidi za svakog radnika na kojim trakama je radio i koliko vremena.