Smart Parking sistem

Smart Parking sistem

Sistem naplate parkinga

Napredni nivo parking sistema

Zasnovan na dugogodišnjem iskustvu, stalnom razvoju kao i dobrom poznavanju problematike rada parkinga

Kompleksno

• Pokriva čak i najzahtevnije potrebe rada parkinga

• Sistem od jednog dobavljača

• Pristup orijentisan na korisnika koji donosi kompleksna rešenja

kosa-linija2

Moćno

• Bogata funkcionalnost i fleksibilnost

• Komponente koje se mogu izabrati prema zahtevima kupca i politici parkiranja

• Više od 20 godina iskustva

kosa-linija2

Modularno

• Od jednostavnog parking sistema do integrisanog rešenja

• Proširenja aplikacije za dodatnu korisničku funkcionalnost

• Integracije sa sistemima trećih strana koje proširuju mogućnosti

Pokrijte svaki aspekt parking prostora

Parking prostor

Od manjih - do velikih parking prostora na više nivoa.

Parking garaže

Sve veličine garaža, sa više ulaza/izlaza, zona i fleksibilnih tarifa.

Ulični parking

Parking na ulici zasnovan na prepoznavanju registarskih tablica koji omogućava plaćanje i integraciju sa policijskim sistemima.

Šoping centri

Efikasno rešenje za parkiranje bez kartica sa velikim protokom javnih posetilaca.

Biznis parkovi

Kompleksna rešenja za višestruke politike parkiranja i sa upravljanjem korisnicima delegiranim od strane kompanija.

Hoteli

Fleksibilno upravljanje i kontrola parkinga za hotele sa rezervacijama.

Bolnice

Rešenje za bolnice uključuje validacije pacijenata u više medicinskih ordinacija.

Parking za kamione

Rezervacije, uplate i validacije sa opcionim pozivom i navigacijom sa parkinga za kamione.

Pozorišta i muzeji

Standardno parkiranje sa opcionim spoljnim sistemskim integracijama za grupni uvoz korisnika.

Stadioni

Specijalni režim za događaje na stadionu, opciono integrisan sa vašim sistemom za prodaju karata u areni.

Prednosti

• Više tipova korisnika: javni posetioci, korisnici stanova, stanari, VIP korisnici, rezervisane posete

• Više opcija plaćanja: gotovina, platne kartice, plaćanja na automatima i na izlaznim štandovima preko POS terminala, bonusi

• Identifikacija: prepoznavanje registarskih brojeva (LPR kamere), tiket i bezlisni režim, RFID kartice

• Varijabilne tarife: razni cenovnici prema danima, vremenu, zoni, tipu korisnika

• Izveštaji: Monitoring, istorija, transakcije, statistika

• Kontrola: onlajn kontrola, promene režima, daljinska administracija i konfiguracija

• Obaveštenja: redovni izveštaji putem e-pošte, upozorenja putem e-pošte ili SMS-a

• Centar za nadzor: podrška komunikaciji sa kupcima, intervencije, servis, održavanje