Studija slučaja – kamionske vage

case study - sistem vagarske kontrole - weighbridge

WEIGHBRIDGE – Sistem vagarske kontrole

Lokacija ugradnje sistema – Gradac.

Za kompaniju Teko Mining je bilo potrebno implementirati sistem vagarske kontrole kamiona na lokaciji. Pored merenja, sistem je trebalo da obuhvati kompletnu kontrolu pristupa za kamione kao i sistem za evidenciju ulazaka i izlazaka sa lokacije.

Pored navedenih, ugrađeni sistem vrši i vizuelnu proveru (video nadzor kamere) tovarnog dela kamiona, vozača i registarskih tablica kamiona kako bi se izbegle malverzacije.

Ponuđeno rešenje je dodatno obuhvatilo i kompletnu mrežnu i telekomunikacionu infrastrukturu.

Dijagram rešenja vage

OPIS SISTEMA

 

Kada prazan kamion stigne na vagu za merenje, kamera čita njegov broj registracije i šalje podatke sistemu.

Istovremeno, druga kamera koja je postavljena iznad tovarnog dela kamiona slika spremnik i šalje sistemu, pružajući vizuelni dokaz da je kontejner prazan pre nego što se izvrši utovar.

Istovremeno, treća kamera snima vagu koja ukazuje na težinu kamiona pre utovara i šalje ga sistemu.

Sve ove informacije sistem sastavlja i štampa na jednom isečku/slipu koja sadrži sledeće podatke: datum utovara, vreme utovara, ID transakcije, broj registracije vozila, snimak praznog kontejnera i težinu vozila pre utovara.

Ova potvrda deluje kao vizuelni dokaz činjenice da je vozilo bilo prazno pre utovara. Ceo proces se ponavlja nakon što je utovar završen.

Poseban isečak se štampa sa datumom utovara, vremenom utovara, ID transakcije, brojem registracije vozila, snimkom opterećenog kontejnera i težinom vozila nakon utovara. Ova potvrda deluje kao dokaz količine koja je bila natovarena na vozilo.

Integracija sistema vagarske kontrole

U sistem vagarske kontrole kamiona je implementiran sistem Video nadzora, koji vrši funkcije vizuelne kontrole (od strane operatera). Prati se stanje tovarnog prostora i vizuelna potvrda utovarenog materijala, registarski broj kamiona, slika vozača i ukupna težina kamiona sa tovarom.

Ceo sistem je umrežen i povezan sa centralnim softverom kojim upravlja operater i koji u svakom trenutku ima prikaz na ekranu sa relevantnim informacijama vezanim za trenutni kamion. Sistem je automatizovan, sa ugrađenim fail-safe protokolom u slučaju havarije (ugrađene ručne kontrole).

Faze izgradnje mernog sistema vage

Pogledajte video prikaz funkcionisanja integrisanog sistema vagarske kontrole / Weighbridge sistema.

Dopada Vam se naše rešenje?

Ukoliko ste zainteresovani da zakažete sastanak, jednostavno nam pošaljite upit sa naše Kontakt strane ili nas pozovite na date brojeve telefona.