Video verifikacija

Video verifikacija

Video verifikacija

Svrha upotrebe alarmnog sistema je prevencija – sprečavanje krađa ili vandalizma. Ali, može li samo alarmni sistem uraditi to?

Primer:

Petak je popodne, preduzeće završava sa svojim radnim vremenom, radnici odlaze sa posla, zatvaraju objekat i vrše naoružavanje alarmnog sistema i prepuštaju nadgledanje svog objekta firmi koja vrši alarmni monitoring. U 3h ujutru kontrolna soba prima alarm sa te lokacije. U tom trenutku, operater nije siguran da li je alarm lažan ili ne. Na monitoru operatera izlistava se niz instrukcija, uključujući i brojeve telefona koji treba da se pozovu. On poziva prvi broj telefona sa liste prioriteta – niko se ne javlja! Poziva drugi broj – niko se ne javlja ! Treći broj – niko se ne javlja!!! Operater zatim šalje patrolu da izvidi situaciju, cela procedura traje par minuta… U 95% slučajeva se radi o lažnoj uzbuni i zato je slanje patrole poslednje rešenje jer je svaki izlazak patrole na teren dodatni trošak za korisnika.

Na osnovu ovog primera možemo zaključiti da zaštita prostora samo uz alarmne sisteme nije najefikasniji vid zaštite ako ne postoji i vizuelni pregled situacije. Pogotovo kad dođe do alarma koji su uzrokovani preko protiv požarnih detektora, detektora poplave i sl. gde je potrebna neodložna reakcija odnosno pozivanje nadležnih službi a sve u cilju sprečavanja dalje štete na objektu.

video verifikacija

Zaštita objekata sa kombinacijom alarmnog sistema i video verifikacija je daleko superiorniji vid zaštite, jer kada operater primi samo alarmnu dojavu sa štićenog objekta, on ne može da vidi šta se dešava na lokaciji i odmah da reaguje.

Vreme reakcije na događaj je najbitniji faktor za sprečavanje krađe ili oštećivanja objekta. Drugi tako isto važan faktor je smanjenje troškova koji proizilaze angažovanjem interventnih timova kod lažnih aktivacija ili greške korisnika pri rukovanju.

Naravno, preduslov ovakve usluge je da su na štićenom objektu postoji instaliran video nadzor ili da se izvrši instalacija. Navedena usluga je jako povoljna jer ne zahteva specifičnu opremu niti posebne i specifične uslove na štićenoj lokaciji. Jedini uslov je da na štićenoj lokaciji bude omogućena internet konekcija. Operateri u dogovoru sa klijentom dobijaju samo određena prava pristupa predmetnom sistemu video nadzora, odnosno dobijaju prava samo „uživo prikaza“ i to samo za unapred definisane kamere. Tako da privatnost klijenta može biti sigurna.