Protivpožarni sistemi

Protivpožarna zaštita
Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni detektori). Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni.

Ceo Teletek protivpožarni asortiman podleže evropskom standardu za protivpožarne sisteme, EN 54.