Elektronska zastita artikala

Prednosti ugradnje EAS sistema Leave a comment

Prednosti ugradnje EAS sistema

Šta su EAS sistemi?

EAS ili Elektronska zaštita artikala je sistem koji sprečava krađu u trgovini. Uglavnom se sastoji od elektronskih tagova ili nalepnica, deaktivatora i antena koje se postavljaju na ulaze i izlaze iz objekta stvarajući nevidljivu kapiju. Kada označena roba prođe pored antene aktivira se alarm.

Koje vrste EAS sistema postoje?

Postoje 3 vrste EAS sistema:
Akusto-Magnetne (AM)
Radio frekventne (RF)
Tehnologija identifikacije preko ultravisoke radio frekvencije (UHF)

Pitate se da li su EAS sistemi dobri za vaš prodajni objekat? U nastavku teksta ćemo izložiti sve prednosti EAS sigurnosnih sistema i na koji način sprečavaju krađu robe i gubitak prihoda.

EAS sistemi predstavljaju integralni deo savremenog poslovnog okruženja i nezaobilazni element kulture maloprodajnih usluga. Ovaj tip sistema zaštite moguće je koristiti u svim tipovima prodajnih objekata i za zaštitu svih vrsta artikala. Sistem je tako osmišljen da može da ispuni najrazličitije zahteve korisnika.

Njihova primena širom sveta dala je izuzetne rezultate i doprinela smanjenju broja pokušaja krađe, povećanju efikasnosti rada i ostvarivanju uštede vremena i ljudskih resursa. Pored toga, odlično se uklapaju u enterijer svakog maloprodajnog objekta.

Šta su EAS sistemi?

Dakle, elektronski nadzor proizvoda ili eletronska zaštita robe (EAS) je sistem koji sprečava krađu u trgovini. Uglavnom se sastoji od elektronskih tagova ili nalepnica, deaktivatora i antena koje se postavljaju na ulaze i izlaze iz objekta stvarajući nevidljivu kapiju. Kada označena roba prođe pored antene aktivira se alarm.

Oznake se fiksiraju na robu u radnjama ili u procesu proizvodnje ili pakovanja. Oznake ili nalepnice se uklanjaju ili deaktiviraju pomoću deaktivatora tagova od strane zaposlenog na blagajni. Prilikom obavljanja kupovine prodavac svaki predmet prevlači preko deaktivacione table. Tek nakon što je nalepnica ili oznaka uklonjena, kupac može proći pored antene. Ako roba sa aktivnom oznakom prođe kroz kapiju, alarm se oglašava i osoblje odmah može reagovati na sumnjivog kupca.

Iako je najvažnija funkcija EAS sistema zaštita robe od krađe, oni takođe pružaju sigurnost prodajnom osoblju. Zaposleni se mogu posvetiti poslovima prodaje i komunikacije sa kupcima bez bojazni da će roba biti izneta iz radnje, a da prethodno nije naplaćena. Na taj način, postaju motivisaniji što doprinosi njihovom efikasnijem radu i većem učinku.

Takođe, vredi napomenuti da se roba može označiti sa dva ili više tag-a, što doprinosi većoj sigurnosti samog proizvoda.

Vrste tehnologije elektronskih sistema zaštite robe

EAS tehnologija je prvi put implementirana 1993. godine nakon revolucionarnih istraživanja. Tada je dokazano da su gubici robe sa oznakama praktično nepostojeći. Danas, postoji nekoliko glavnih tipova elektronskih sistema za nadzor artikala. Sve EAS tehnologije se oslanjaju na elektronsku komunikaciju između kontrolera koji šalje elektromagnetni signal i taga koji na njega odgovara. Korišćene tehnologije su:

  • Akusto-Magnetne (AM) tehnologije šalju impulse niske frekvencije od 58000 ciklusa u sekundi (58kHz) u uskom opsegu od svega ±600 Hz ili ±1%. AM sistemi su „jednobitni“, tj. mogu da detektuju tagove koji imaju rezonancu na ovaj frekvenciji, ali ne šalju nikakve dodatne informacije.
  • Radio frekventne (RF) EAS tehnologije šalju impulse na frekvenciji od 8 200 00 Hz (8,2MHz, 140 puta većoj od AM frekvencije). Frekventni opseg je širi: ±1MHz, ili više od 12%. Kao i AM, i RF-EAS može samo da detektuje prisustvo rezonantnog taga.
EAS
  • Tehnologija identifikacije putem radio frekvencije (RFID) je prvobitno razvijena za primenu u vojnim i svemirskim programima. ECP RFID standard druge generacije je korišćen za povećanje vidljivosti robe u maloprodaji odeće. Tehnologija radi na frekvencijama od 902 do 928 MHz u severnoj Americi ili od 865,6 do 867,6 MHz u Evropi. To znači da RFID radi na ultravisokom frekventnom opsegu (UHF) – 100 puta višem od RF-AS, i koristi mnodo uži frekventni opseg – oko dva deseta dela jednog procenta. Takođe, za ralzliku AM i RF-EAS tehnologija, RFID predstavlja pravu komunikacionu tehnologiju – RFID tag odgovara na komunikaciju od strane RFID čitača sa podacima u okviru kojih može biti inventarski broj proizvoda ili druge informacije o proizvodu, a ne samo potvrdu prisustva taga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *