Teletek MR8, suplementarni modul

Teletek

Pozovite za cenu

MR8 je suplementarni modul koji se montira izvan kućišta MAG8 Plus alarmne centrale.
Modul ima 8 preklopnih kontaktnih releja. Dva relejna modula mogu da se konektuju na
MAG8 Plus kada se koristi svih 16 protivpožarnih zona na panelu. U ovom slučaju drugi
relej mora da ima eksterno napajanje 24V DC. Kompatibilan je sa MAG8 i MAG8 Plus
protivpožarnim panelima.

Brend