IP video nadzor ili mrežni video nadzor kako ga neki nazivaju, predstavlja savremeni vid zasterelog termina CCTV (Closed Circuit Tele Vision) i bazira se na modernim sistemima internet mreže.

Pored kvalitetnije slike/videa, IP Video nadzor pruža i daleko ekonomičnije skladištenje snimaka, zahvaljujući ultra-kvalitetnim metodama kompresije snimaka (H.265+). Na ovaj način se skladišti više sati na istom prostoru, sa većim kvalitetom snimaka.

Prednost u odnosu na stari, analogni sistem video nadzora, jeste u tome što se napajanje i prenos video/audio signala postiže preko jednog (UTP/SFTP) mrežnog kabla. Moguće je povezati sistem IP video nadzora na već postojeću infrastrukturu (mrežnu), što predstavlja dodatnu olakšicu pri instalaciji.

Takođe, pristup sistemu sa bilo koje lokacije, uz obavezno prisustvo interneta, je standard za moderni sistem video nadzora.

Showing 1–16 of 213 results