,

EuraTech Modul VXA-45A5, separator za EURA 2 EASY

Eura Tech

Pozovite za cenu

Modul VXA-45A5 – separator predstavlja integralni deo sistema “EURA 2 EASY”, dizajniran
je da prilagodi snagu ne polarizovanom 2-žičnom sabirničkom sistemu. Mora uvek
sarađivati sa napajanjem tipa VZA-53A5 ili VZA-55A5, DC ulazni napon od 24V, izlazni
napon DC 18V.

Može da upravlja do 32 unutrašnje jedinice – monitora i 4 pozivne table.
Korišćenjem FM modulacije za prenos video signala i ASK modulacije za prenos podataka
kontrole, sistem se odlikuje visokom otpornošću na smetnje a pitom daje odličan kvalitet
boje u svakoj tački instalacije.

Osnovne funkcija sistema:
– 2-žična sistemska veza između modula u bilo kojoj tački sistema,
– samo 1 centralno napajanje za ceo sistem,
– jednostavna i brza instalacija pomoću terminalnih blokova i prekidača tipa “DIPprekidači”
– mogućnost ugradnje više displeja na jedno mesto.
– Interkom između stanara u jednom sistemu.
– Maksimalno rastojanje između najdaljeg spoljnog monitora postaje 150 m.

Brend