Video analitika i toplotne mape – tajno oružje za povećanje profita Leave a comment

Kada govorimo o video nadzoru, uglavnom je prva pomisao na bezbednost i sigurnost. Istini za volju, decenijama unazad, upravo je video nadzor zadužen za vrhunsku sigurnost – kako u domovima, tako i u poslovnim objektima. Međutim, razvoj tehnike i tehnologije, omogućio je i razvoj softvera i video analitike, što dalje omogućava sistemu video nadzora širi dijapazon delovanja. Nove grane industrije pojavljuju se kao odlučni klijenti, koji upravo u razvoju sistema video nadzora, vide prednosti za razvoj sopstvene industrije i poslovanja. Stručnjaci iz oblasti marketinga, prepoznali su video analitiku kao korisnu alatku, kojom lako, brzo i precizno, mogu utvrditi želje i potrebe potrošača, kao i navike i paterne ponašanja. Iskusni brend menadžeri i moderni marketari, u video analitici vide pomoćnika koji će im omogućiti da ostanu u toku sa aktuelnim trendovima i osiguraju profit.

Menadžeri lanaca maloprodajnih objekata trude se da maksimalno isprate ponašanja potrošača i omoguće da njihovo “iskustvo kupovanja” bude veoma prijatno. Osećaj prijatnosti i zadovoljstva prilikom kupovine su gotovo uvek povratna karta, jer garantuju da će zadovoljna mušterija postati regularna. Da bi se ispratile želje i potrebe potrošača, neophodno je ispratiti njihove navike. Potencijalnu mušteriju ne privlači samo izgled ili kvalitet proizvoda, nego i atmosfera u samoj poslovnici. Kako bi svojim mušterijama osigurali nezaboravno i prijatno iskustvo, menadžeri prilagođavaju atmosferu, tako što biraju pozadinsku muziku, zapošljavaju uslužno osoblje i eksponiraju svoje proizvode na (po sopstvenoj proceni) najbolji mogući način. Ključna je, ipak, analiza – ustanoviti da li preduzeti koraci zaista daju željene efekte i to na osnovu ponašanja kupaca.

U igri modernog marketinga uočavamo novog člana – toplotne mape. Toplotna mapa je dvodimenzionalni grafički prikaz, gde su određene varijable predstavljenje različitim bojama. Toplotna mapa svoju primenu nalazi u brojnim granama nauke i industrije, a zahvaljujući video analitici, svoju upotrebnu vrednost pronalazi i u marketingu. Praćenjem ponašanja ljudi, putem toplotnih mapa i video analitike, menadžeri su u mogućnosti da isprate ponašanje potrošača, kao i da odrede na kojim mestima u objektu se mušterije više zadržavaju, a koja mesta su slabije posećena. Na osnovu dobijenih podataka, dalje se može utvrditi koji proizvodi su najpopularniji, ali i koja mesta u objektu najviše privlače kupce, zahvaljujući postavci na rafovima ili rasporedu asortimana.

Putem video analitike, jednostavno i precizno se može ustanoviti broj osoba koje dnevno posećuju određenu poslovnicu, koliko potencijalnih mušterija ipak odlučuje da ne kroči u prodavnicu, vreme zadržavanja mušterija, kao i vreme potrošeno u obilasku. Mapa ukazuje na hladne i tople zone, u skladu sa popularnošću određenog dela poslovnice. Ovu korisnu alatku menadžeri koriste radi fokusiranja na deo lokala koji najviše privlači kupce. Zahvaljujući mogućnostima toplotnih mapa i naprednim funkcijama video analitike, menadžer je u prilici da isprati snimke i odredi najbolju poziciju za promociju novog proizvoda. “Hladna” područja ili popularno nazvane “mrtve zone”, koja ne privlače kupce, proći će kroz dodatnu reviziju, kako bi se njihov status promenio. Cilj uključivanja ovih naprednih tehnologija, jeste maksimalna iskorišćenost maloprodajnog prostora i povećanje profita, sve vreme prateći želje potrošača.

Krajnji cilj menadžera jeste da povremene kupce konvertuje u lojalne mušterije. Tehnologija koja se krije iza toplotnih mapa omogućava upravo praćenje potreba i navika potrošača, kako bi se ponuda krojila prema njihovim željama. Video analitika obezbeđuje detaljan i precizan uvid u snimljeni materijal, pa se daljom analizom prikupljenih snimaka, mogu preduzeti neophodne promene i unaprediti postojeće stanje.

Profit se ostvaruje kada ponuda susretne potražnju. Da bi ponuda ispratila potražnju, neophodno je ispratiti i ponašanje potrošača. Bez kvalitetnog, ali i pravilno usmerenog marketinga, čak će i vrlo kvalitetan i tražen proizvod, teško naći kupca. Prilikom predstavljanja novog proizvoda ili isticanja aktuelnih akcija, vrlo je važno izabrati pravi način, mesto i vreme promocije. Za utvrđivanje svih ovih parametara, zaslugu preuzimaju toplotne mape i video analitika. Moderan marketing precrtava direktnu konfrontaciju sa konkurencijom i fokusira se na maksimizaciju sopstvene ponude i resursa. Ići u korak sa naprednim tehnologijama, upravo znači biti uvek jedan korak ispred konkurencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *