Karakteristike sočiva koje mogu uticati na vaš izbor kamere Leave a comment

Kamera se često smatra srcem kompletnog sistema video nadzora. Mada nije jedini ključni element, kamera je svakako jedna od krucijalnih stavki za besprekorno funkcionisanje video nadzora. Iz tog razloga, prilikom izbora vrste i karatkeristika kamere, moramo biti veoma oprezni. Ako smo već u poziciji da možemo da izaberemo srce sistema koje će nas čuvati od mogućih provalnika i nezvanih posetilaca, takvoj odluci bi trebalo da posvetimo posebnu pažnju.

Prvo na šta ćemo obratiti pažnju jeste – hardver kamere. Već je bilo reči o kućištu kamere, koje, prema potrebama, može biti izrađeno od jače plastike ili od aliuminijuma. Uloga i osnovni zadatak kućišta, jeste da zaštiti delikatan uređaj od svih spoljnjih uticaja. Kada smo već spomenuli delikatne elemente kamere, definitivno se moramo osvrnuti na sočivo – toliko delikatno, a neverovatno bitno.

Prilikom izbora opreme za video nadzor, važno je osvrnuti se i na vrstu sočiva koju biramo, jer će samo sočivo u velikoj meri uticati na kvalitet snimljenog materijala. Generalno, postoje tri tipa sočiva: normalno, širokougaono sočivo i telefoto sočivo.

Kvalitet video snimka koji će zabeležiti normalno sočivo najlakše je objasniti – slično je prikazu koji će načiniti naše oko posmatrajući neku scenu. Širokougaono sočivo će, kao što mu i samo ime kaže, kreirati širi pogled na određenu scenu. Ovakva sočiva su idealna za posmatranje aktivnosti na nekom širokom prostoru, kao što je parking prostor. Prednost ovakvih sočiva je široka pokrivna moć, ali su nažalost uskraćena su za mogućnost fokusiranja detalja. Kamera koju karakteriše širokougaono sočivo je i popularna panoramska ili fisheye kamera. Karakteristika ovih kamera je mogućnost pokrivanja prostora do 360 stepeni. Fisheye kamere najčešće se koriste u maloprodajnim objektivma i kancelarijama. Ako je dobar fokus kamere i uočavanje detalja ono što visoko cenite kod video nadzora, onda je telefoto sočivo pravi izbor za vas. Telefoto sočivo je sočivo dugog fokusa i omogućava fokusiranje na određeni detalj. Primera radi, telefoto sočivo će vam omogućiti da jasno vidite registracione oznake vozila, ali nećete moći da istovremeno posmatrate veći parking prostor, kao što je to slučaj sa širokougaonim sočivom.

Posebna opcija je i tzv. daljinsko podešavanje sočiva. Ova odlika kamere omogućava automatsko podešavanje fokusa, bez fizičkog kontakta. Pojedina softverska rešenja pružaju i opciju zumiranja, prilikom pritiska dugmeta za fokusairanje. Kada izaberete opciju “remote focus” ili “auto focus”, kamera automatski podešava fokus i pruža jasnu sliku željenog detalja. Kako se menja jačina i pozicija osvetljenja određenog prostora i kako se objekti pomeraju, daljinsko podešavanje sočiva pruža vam priliku da prilagodite sočivo novonastaloj situaciji, kako bi sistem video nadzora nastavio da neometano stvara video zapis. Kamere sa mogućnošću daljinskog podešavanja sočiva nude brojne prednosti:

  • omogućavaju da bez fizičkog pristupa podešavate fokus na nekoj udaljenoj lokaciji
  • opcija podešavanje sočiva nakon instalacije opreme za video nadzor
  • podešavanja fokusa kamere radi nadzora drugog rejona
  • fino podešavanje fokusa, koje je praktično nezamislivo ručnim podešavanjem

Kako biste odabrali kameru baš po svojim željama i potrebama, predlog je da najpre utvrdite koje karakteristike kamere i sočiva su vam prioritetne, kao i da formirate raspoloživi budžet. Ukoliko je vaš cilj da uočite najsitnije detalje, biraćete telefoto sočivo. Ako želite da pokrijete široko područje, izbor bi trebalo da padne na širokougaono sočivo. Brojne kamere za video nadzor su opremljene normalnim sočivima koja, sasvim korektno i po pristupačnim cenama, mogu zabeležiti video materijal visokog kvaliteta. U obzir je, dakle, neophodno uzeti i budžet. Sve dodatne performanse se dodatno i plaćaju, pa je potrebno izvagati svoje želje i potrebe i sa njima uskladiti finansijske mogućnosti. Daljinsko podešavanje sočiva će pojedinci posmatrati kao dodatnu opciju, ali je zapravo vrlo koristan trik, koji će vam uštedeti mnogo vremena.

Kao što svaki put napomenemo, u slučajevima nedoumice najbolje se posavetovati sa profesionalcem. Ako znate da vam je potreban sistem video nadzora, ali ne želite da se opterećujete stručnim terminima i gomilom informacija, najbolje je da se sa spiskom svojih želja zaputite do prve poslovnice. Ako još pružite i informaciju o budžetu kojim raspolažete, sigurno ćete zajedno pronaći najbolju ponudu u određenom cenovnom rangu. Još danas učinite svoj životni ili poslovni prostor sigurnijim i obratite se osobolju Videomonta. 

Pročitaj više:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *