Konsalting usluge – zašto ističemo holistički pristup Leave a comment

Ukoliko strogo posmatramo princip ponude i potražnje, uočićemo cilj da se pronađe adekvatno rešenje za svaku potrebu, odnosno nastali problem. Na ovom principu zasnovana je celokupna tržišna razmena. Tržišne odnose možemo posmatrati i kao veliku slagalicu – svaki delić ima svoje mesto. Ako nam jedan deo nedostaje, složenu slagalicu će krasiti rupa koja označava neispunjenu potrebu. Ako imamo viška delova, oni će ostati neiskorišćeni, a označavaju bespotrebnu hiperprodukciju koja dovodi do pojave viškova i pada cene asortimana. Međutim, kako to obično biva, situacija ipak nije tako jednostavna. Za optimizaciju zadovoljenja potrebe, osim proizvoda vrhunskog kvaliteta, neophodno je obezbediti i odgovarajuću uslugu montiranja i savetovanja, te u obzir uzeti brojne parametre i varijable koje potencijalno utiču na implementaciju rešenja. Situacija se, dakle, značajno komplikuje.

Međutim, mi u Videomontu nastojimo da i takvoj situaciji pristupimo smisleno i analitično, ali i da uvek razmotrimo sve potrebe i okolnosti naših klijenata. Kada je reč o konsalting uslugama, u obzir uzimamo sve elemente koji mogu uticati na konačni ishod, osmišljavamo rešenje, te vodimo računa da optimalno rešenje uklopimo i sa raspoloživim budžetom klijenta. Kako nam to polazi za rukom? Uvek primenjujemo holistički pristup.

Svaki slučaj je individualan, a klijent nam dolazi sa listom svojih potreba i problema koje pokušava da reši. Baš zato, ranije primenjena rešenja ne možemo generalizovati, nego ih možemo koristiti isključivo kao smernice u narednim projektima. Uzimajući u obzir uslove i okolnosti, određujemo koji sistem video nadzora najbolje odgovara konkretnoj situaciji. U zavisnosti od obima i vrste poslovanja, razmatramo da li postoji potreba za evidencijom radnog vremena i konotrolom pristupa. Svako preduzeće koje raspolaže većim brojem zaposlenih ili posluje na više lokacija, profitiraće instalacijom automatizovanog sistema evidencije radnog vremena. Ukoliko poslovanje zahteva strogu kontrolu prava pristupa određenim sektorima objekta, automatizovan sistem kontrole pristupa je krucijalan. Javni razglas je takođe jedan od važnih aktera sigurnosnog sistema, pogotovo u većim objektima. Ipak, na osnovu prikupljenih podataka dolazimo do zaključka koji oblik zaštite je našem klijentu zaista potreban.

Važno je napomenuti i da će naši stručnjaci svaki put ponuditi više rešenja za datu situaciju. Uzimajući u obzir klijentove potrebe i mogućnosti, nastojimo da uvek osmislimo nekoliko varijanti rešenja problema, koje će uvek zadovoljiti potrebu klijenta, ali mogu varirati kada je u pitanju implementacija, odabir proizvoda i ukupna cena. Ideja je da klijentu ponudimo nekoliko opcija od kojih svaka garantuje rešenje problema, a on sam donosi konačnu odluku. Klijent pri tome ne rizikuje da ugrozi svoju bezbednost, jer je svako od ponuđenih rešenja doraslo zadatku.

Videomont kompanija koristi sveobuhvatan pristup bezbednosnim konsultantskim uslugama, kako bismo osigurali da svi elementi sigurnosti rade zajedno, te se prilagodili potrebama klijenta kroz robustan i ekonomičan nastup. Dakle, pre nego što pristupimo projektovanju, u obzir ćemo uzeti brojne parametre, koji će nam pomoći da optimizujemo potencijalna rešenja.

U obzir ćemo uzeti informacije kao što su:

 • perimetar lokacije
 • pristupne tačke
 • distribucija osnovnih sredstava
 • fizička sigurnost
 • elektronska sigurnost
 • kontrola pristupa
 • upravljanje zaštitnim silama
 • nasilje na radnom mestu
 • politike
 • procedure
 • obuka…

Nije dovoljno samo osmotriti lokaciju i predložiti rešenje. Baš zato su u proces uključeni stručnjaci sa različitim ekspertizama. Ukoliko implementirano rešenje zakaže u bilo kom od navedenih segmenata, funkcionalnost kompletnog ugrađenog sistema zaštite se dovodi u pitanje

Sveobuhvatan sigurnosni program podrazumeva uravnoteženo funkcionisanje svih elemenata, za postizanje vrhunskih rezultata. Tek tada možemo govoriti o odlično obavljenom zadatku. Da bi se svi elementi sistema međusobno dopunjavali i kreirali održiv i jak sigurnosni dizajn, iskustvo pokazuje da je neophodan holistički pristup. To bi značilo da se svakom zasebnom elementu posvećuje jednaka pažnja, te se tako ostavlja malo prostora za propuste i nepravilnosti. Ako stručnjak vrhunski i analitički obavi svoj deo posla, te sve vreme održava komunikaciju sa ekspertima iz drugih oblasti, rezultat će sasvim sigurno biti izvrstan.

Potreba za holističkim pristupom u prvi plan stavlja i važnost angažmana stručnih lica. Pravilno rukovanje, instaliranje i održavanje ugrađenih sistema i komponenti vrlo je važno, ali podjednako je važan i sam pristup tokom pružanja konsalting usluga (što će se kasnije sigurno odraziti i na projektovanje i implementaciju rešenja). Često se, nažalost, desi da sigurnosni dizajn ispašta zbog samo jednog propusta, a takve previde je uglavnom prilično teško naknadno ispraviti.

Studije slučaja koje smo sproveli potvrđuju našu tezu o važnosti holističkog pristupa svakom projektu. Ako vas pojedini aspekti vašeg poslovanja posebno zabrinjavaju, svakako nam na njih ukažite. Komponente sigurnosnih sistema koje se nalaze u našoj ponudi, veoma su fleksibilne i prilagođavaju se potrebama klijenta. Kroz konsalting usluge, određujemo stepen zaštite koji vam je potreban, uzimajući u obzir sve parametre

Naša misija je da projektujemo originalno rešenje bezbednosnog sistema, koje će vama ulivati i garantovati sigurnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *