Termalne kamere – pomoć u prepoznavanju simptoma virusa! Leave a comment

Dok se oprezno i postepeno vraćamo svojoj svakodnevnoj rutini, ne možemo da ne primetimo da je pandemija virusa Covid-19 uticala na sve segmente života: fizičko i psihičko zdravlje, finansijska stabilnost, privatni i poslovni planovi… Lista prioriteta je stavljena pod lupu, a stavke su zamenile mesta. Ceo svet je u trenutku zastao pred nevidljivim neprijateljem. Suočena sa problemom ogromnih razmera, industrija nastoji da modernu tehnologiju uspešno implementira, sa ciljem osmišljavanja rešenja. Prvi korak ka rešenju svakako je stabilizacija situacije: uvođenje reda u totalni haos uvek je prioritet. U ovom slučaju, prvi korak tiče se rane detekcije karakterističnih simptoma, uključujući tu i povišenu temperaturu. Svoju važnu ulogu u pandemijskom košmaru našla je termalna kamera.

Šta su termalne kamere?

Termalne, termovizijske ili infracrvene kamere su uređaji koji formiraju sliku na osnovu infracrvenog zračenja. Ove kamere reaguju na infracrveni opseg elektromagnetnog spektra, te reprodukuju sliku zračenja (termogram). U pitanju je spektar koji nije vidljiv ljudskom oku. Kada konvecionalna day/night kamera sa IR filterom radi u noćnom režimu, automatski se blokira funkcija filtera (uloga filtera danju je da blokira svetlost iz IR spektra, jer tako dolazi do distorzije boja). Kada je filter blokiran, svetlost iz IR spektra pada na senzor, što rezultira kreiranjem crno-bele slike. Za kreiranje snimka potrebno je dodatno osvetljenje. Termalna kamera ne zahteva dodatno osvetljenje, što je čini idealnim saveznikom za snimanje okoline i detekciju termalne radijacije danju i noću. Detekcija termalne radijacije u ovim slučajevima ne zahteva dodatni izvor svetlosti, budući da radijaciju emituje svako telo temperature iznad 0 stepeni Kelvina. Baš iz tog razloga su ove kamere ranije korišćene u vojne svrhe, a danas su dostupne svima.

Termalne kamere formiraju sliku na osnovu toplote koju zrači telo. Što je telo toplije, emitovaće jače infracrveno zračenje, a to će biti uočljivo i na termogramu. Dakle, termografija (upotreba termalnih kamera) omogućava da lako uočimo razlike u temperaturi, tako što ćemo jednostavno obratiti pažnju na snimak – toplija tela biće prikazana jarkim bojama (crvena i žuta), a hladnija zagasitijim (zelena, plava, ljubičasta). Ako je kontrast u temperaturnoj razlici dva tela veći, termogram će jasnije prikazati odstupanja.

Termalne kamere su odličan izbor za detekciju objekata ili sumnjivih aktivnosti u potpunoj tami, budući da ne zahtevaju dodatne izvore svetlosti – konvencionalne ili IR (za razliku od konvencionalnih day/night kamera). Pored potpune tame, infracrvene kamere lako izlaze na kraj i sa većinom vremenskih nepogoda, te dozvoljavaju operaterima da vide kroz kišu, maglu, dim ili prašinu. Pokušaji skrivanja sumnjivih lica iza predmeta ili objekata neće uroditi plodom, pošto će ih njihova telesna temperatura uvek odati. Tomografska tehnologija svoju ulogu nalazi i u industriji, gde u inspekcijskom procesu omogućava rano otkrivanje problema ili grešaka (pregrevanje mašina, defekti u materijalima, detekcija curenja gasa) i izbegavanje potencijalnih katastrofalnih posledica. Istraživanja pokazuju da termalne kamere garantuju veću pouzdanost u odnosu na konvencionalne u slučajevima upotrebe savremenih aplikacija za analizu video snimaka. Ova prednost proističe iz smanjene senzitivnosti na loše uslove osvetljenja, ali i na emitovanje zaslepljujućeg svetla (poput reflektora).

Segment video analitike u kojem infracrvena kamera kaska za konvecionalnom, jeste sposobnost identifikacije. Slika koju će reprodukovati termalna kamera neće biti dovoljno jasna za prepoznavanje. Baš zbog toga, termalna i konvencionalna kamera čine idealan tim i međusobno se dopunjuju u sistemu obezbeđenja prostora.

Koja je uloga termalne kamere u borbi protiv pandemije?

Beskontaktno merenje temperature važan je element borbe protiv virusa. Ne izlažući se rizicima kontakta sa obolelima, u stanju smo da sa sigurne udaljenosti uočimo temperaturne promene koje mogu ukazivati na prisustvo obolelih osoba. Dodatna prednost je i mogućnost simultanog posmatranja većeg broja ljudi na većim površinama: aerodromi, stadioni, fabrike, javne ustanove, trgovi, hoteli, javna okupljanja… Pojedinačno merenje temperature u ovakvim uslovima je praktično nezamislivo, jer iziskuje ogromne ljudske i materijalne resusre, a za posledicu ima i kašnjenja. 

Termalne kamere mere temperaturu sa visokom preciznošću. Karakteristike su:

  • jedna sekunda za merenje temperature osobe
  • mogućnost detektovanja više osoba istovremeno
  • beskontaktno merenje u cilju izbegavanja fizičkog kontakta
  • uzbunjivanje istog trenutka
  • AI detekcija u cilju smanjenja broja lažnih uzbuna izazvanih drugim toplotnim izvorima

Videomont iz asortimana izdvaja termalne kamere sa stativom, kao i ručne termalne kamere. Termalne kamere podrazumevaju upotrebu posebnih senzora i objektiva. Staklo koje bi se inače koristilo za izradu komponenti blokira IR zračenje i termalnu radijaciju, pa se pribegava upotrebi različitih sirovina (poput germanijuma). Termalne kamere koje se nalaze u našoj ponudi, kreirane su pomoću naprednih detektora i AI algoritama, a s ciljem detekcije povišene temperature. Namenjene su za brzo skeniranje većeg broja ljudi na većim površinama. 

Jasno je da je prevencija širenja bolesti uvek prioritet. Termovizijskim kamerama je zato poverena važna i odgovorna misija, a naš zadatak je implementacija svih dostupnih tehnoloških rešenja, kako bismo stali na kraj širenju bolesti i spasili ljudske živote. Ipak, termalne kamere ne zahtevaju krizna stanja da bi ponele titulu superjunaka. Svaki prostor postaće bezbedniji implementacijom ove komponente sigurnosnog sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *