Videomont rešenja za kontrolu pristupa – slučaj Farmaceutske kompanije Leave a comment

Već je bilo reči o prednostima i pogodnostima automatizovanog sistema kontrole pristupa. Kompanija koja vodi računa o bezbednosti zaposlenika, podataka, objekata i imovine, svakako će uložiti u sistem kontrole pristupa. Kontrola pristupa, kao što i samo ime kaže, reguliše pravo pristupa određenom objektu ili prostoriji, te reaguje ukoliko se to pravo prekrši ili zloupotrebi.

Kvalitetan sistem kontrole pristupa daje odgovore na tri pitanja: ko, gde i kada. Zahvaljujući sofisticiranom softveru, dobijaju se jasni podaci o tome ko je i kada boravio u štićenim prostorijama. U slučaju da dođe do pojave problema ili otuđenja imovine, uvidom u podatke dobija se informacija o tome ko je u datom momentu bio prisutan u određenoj prostoriji. Automatizacija celog procesa omogućava obezbeđenje prava pristupa u skladu sa zaduženjima i potrebama svakog zaposlenog, te fleksibilnost u pogledu prilagođavanja svakom klijentu.

Iz svega navedenog lako zaključujemo da je optimizovan sistem kontrole pristupa važan za svaku kompaniju koja bezbednost i sigurnost stavlja na prvo mesto. Međutim, rezultate imlplementacije rešenja najlakše je uočiti i pojasniti na primeru. Baš zbog toga su studije slučaja izvrsna metoda za pojašnjavanje toka celog procesa i otklanjanje svih nedoumica. Ovog puta pozabavićemo se rešenjima koja su prilagođena potrebama jedne farmaceutske kompanije. Čak i ako vaše poslovanje nema dodirnih tačaka sa farmaceutskom industrijom, primer će pomoći da vam približimo kako teče proces od upoznavanja s problemom do implementacije rešenja i evaluacije rezultata.

Jasno je da velike farmaceutske kompanije, zbog prirode i obima posla, imaju potrebu da sigurnost podignu na najviši mogući nivo. Ovakva poslovanja barataju poverljivim informacijama koje je potrebno zaštiti, a mora se povesti računa i o pristupu zaposlenih i posetilaca određenim prostorijama u objektu (laboratorijama, proizvodnim pogonima…).

Zahtev klijenta

Na osnovu postojećih potreba, klijent ima sledeće zahteve:

  • Primena: kontrola pristupa
  • Uređaja: 10+
  • Lokacija: 1
  • Industrija: farmacija

Iako navedeni zahtevi mogu delovati pomalo šturo, predstavljaju ključne podatke za pokretanje procesa osmišljavanja, konkretizaciju idejnog rešenja, te implementaciju istog. Na osnovu informacija o broju uređaja i lokacija, naš tim dobija uvid u individualne potrebe klijenta, te rešenje osmišljava tako da zadovolji te potrebe (u slučaju da postoji više lokacija, neophodna je integracija podataka sa svih lokacija). Industrija kojom se kompanija bavi takođe će uticati na pristup (kod pojedinih industrija sterilnost u prostorijama se ne sme ugroziti, te se tada najčešće pribegava implementaciji savremenih biometrijskih rešenja kontrole pristupa).

Rešenje:

Na osnovu informacija dobijenih prilikom konsultacije, naš tim je osmislio rešenje:

Na ulazu u prostorije u kojima je neophodan visok stepen bezbednosti (poput laboratorija i ostalih prostorija sa ograničenim pristupom), predlažemo biometrijsku kontrolu pristupa. Biometrija je tehnika koja podrazumeva identifikaciju osobe na osnovu jedinstvenih fizičkih karakteristika, poput  geometrije lica ili otiska dlana ili prsta. Ukoliko se senzorom očitan parametar ne poklapa sa ranije prikupljenim parametrima, sistem će reagovati.

Ulaz u sam objekat moguć je samo zaposlenima, a pri ulasku se vrši očitavanje otiska prsta ili dlana. Zonama visokog rizika unutar objekta moguće je pristupiti samo uz posedovanje odgovarajuće kartice, dok je pojedinim zonama moguć pristup isključivo uz dvostruku ili višestruku proveru identiteta (ukucavanje šifre, otisak prsta, ID kartica).

Na glavnom ulazu predlaže se postavljanje uređaja COSEC VEGA CAX sa centralnim softverom i modulima za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Softver beleži dolazak i odlazak svakog zaposlenog sa radnog mesta, te podatke automatski prosleđuje u glavnu bazu podataka. Osim regulisanja bezbednosti, na ovaj način se olakšava posao i HR službi, koja dobija precizan uvid u prisustvo i odsustvo zaposlenih (pauze, odmori, razna odsustva).

Na lokacijama u zgradi gde je pristup dozvoljen samo određenom broju zaposlenika (kancelarije zaposlenih, direktorske kancelarije, kafeterija…), predlaže se postavljanje četiri posebna uređaja – COSEC PATH DCCM terminala

Na lokacijama u zgradi gde nema potrebe za biometrijskim pristupom (podrum, monitoring centar, krov zgrade, garaža, skladište), predlaže se postavljanje pet uređaja COSEC PATH DCCE – čitač kartica.

Rezultati

Predložena rešenja su implementirana. Nakon kratkog perioda, uočeni su i prvi pozitivni rezultati. Bezbednost i sigurnost zaposlenih, podataka, objekta i imovine, farmaceutska kompanija je podigla na viši nivo, zahvaljujući primenjenoj savremenoj tehnologiji

Osim kontrole pristupa, kompanija sada ima i pouzdanu evidenciju radnog vremena. Sofisticirani sistem nudi važne podatke o prisustvu i odsustvu zaposlenih, a reguliše se i da li je radnik u određenoj prostoriji ispoštovao propisanu proceduru. Zahvaljujući implementaciji Matrix rešenja, farmaceutska kompanija je drastično poboljšala efikasnost, te direktno i dugoročno uticala na uspešnost poslovanja.

Videomont nudi rešenja kontrole pristupa i evidencije radnog vremena za mala, srednja i velika preduzeća. Naravno, svakom slučaju se pristupa individualno, što znači da rešenje koje odgovara velikoj farmaceutskoj kompaniji, neće odgovarati potrebama i budžetu manjeg preduzeća. Naša misija je da odgovor na vaše zahteve bude optimalan – u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. Takođe nastojimo da ceo proces teče glatko, od postavljanje zahteva i uvida u problem, preko osmišljavanja i implementacije rešenja, do procesuiranja i evaluacije rezultata. 

Nadamo da je opisana studija slučaja implementacije Matrix rešenja za kontrolu pristupa uspela da otkloni vaše nedoumice, a ako imate još pitanja slobodno nam se obratite. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *