Maloprodajna rešenja – EAS sistemi i fizička zaštita artikala Leave a comment

Svetsko tržište funkcioniše po zakonima ponude i potražnje. Čim uoče novu ili promenjenu potrebu potrošača, proizvođači nastoje da tu potrebu što pre zadovolje. Međutim, put od proizvodnje do finalnog potrošača je malo kompleksniji. Da bi ceo proces protekao glatko, maloprodaja mora funkcionisati besprekorno. Da bi maloprodaja funkcionisala besprekorno, bezbednost i sigurnost prostora i proizvoda, uvek mora biti na nivou. Tada se u celu priču uključuju bezbednosna rešenja za maloprodajne objekte.

Bezbednosna rešenja za maloprodajne objekte uključuju sisteme iz oblasti tehničke bezbednosti, kojima se povećava sigurnost objekta (od provala, požara, poplava…) i bezbednost robe (elektronska i fizička zaštita artikala)

Zadovoljstvo mušterija je ključni element uspešne maloprodaje. Međutim, prioritet mora biti i bezbednost samog objekta, zaposlenih, kao i artikala koji su u ponudi. Kada je u pitanju zaštita samog objekta, važan zadatak se poverava alarmnim sistemima i sistemima video nadzora. Na ovaj način se objekat štiti od mogućih krađa i provala, ali i od štete nastale usled požara ili poplave. Sofisticirani detektori koji su postavljeni na određenim parametrima u objektu, mogu blagovremeno registrovati pojavu dima, vatre, vode, opasnih gasova, kao i razbijanje stakla i pokušaj neovlaštenog pristupa prostorijama. Sistem video nadzora će zabeležiti svaki pokušaj nasilnog ulaska u objekat, a pohranjeni materijal može poslužiti i kao sudski dokaz. Bezbednosni sistemi omogućavaju i direktno povezivanje sa monitoring centrom, koji po prijemu informacije o alarmantnoj situaciji, momentalno deluje prema unapred utvrđenoj proceduri, te obaveštava vlasnika objekta ili nadležne organe. Sistem video nadzora i alarmni sistem predstavljaju uigran tim za zaštitu maloprodajnog objekta.

Fizička zaštita proizvoda podrazumeva rešenja koja onemogućavaju nasilno i neovlašćeno otvaranje, otpakivanje i krađu asortimana u maloprodajnom objektu. Da bi se od krađe zaštitili skuplji proizvodi (pića, parfemi, kozmetika…), pribegava se fizičkoj zaštiti, najčešće u vidu hard tagova (pencil, square, round, super pencil).

Osim opreme za fizičku zaštitu robe, za maloprodaju je veoma važna i elektronska zaštita artikala. Reč je o tehnologiji koja je prvi put implementirana 1993. godine, što znači da se neprekidno razvija više od 35 godina. Sigurno ste bar jednom bili u prilici da čujete zvučni signal kad je kupac nameravao da napusti maloprodajni objekat. Možda se i vama desilo da na izlazu iz objekta začujete alarm, a osoblje vas je tada zamolilo da zajedno pregledate kupljenu robu, jer je velika verovatnoća da nije uklonjena elektronska zaštita sa određenog artikla. Naime, postoje uređaji u vidu tagova, nalepnica i antena, koji će uvek stati kradljivcima na put (ili će na kratko stati na put i vama, ako zaštita nije pravilno uklonjena). Ovi uređaji sadrže tehnička rešenja bazirana na radio frekvencijama

EAS sitstemi (Electronic Article Surveillance) ili Elektronska zaštita artikala je sistem koji sprečava krađu u trgovini. Uglavnom se sastoji od elektronskih tagova ili nalepnica, deaktivatora i antena, koji zajedno stvaraju “nevidljivu kapiju” na izlazu iz maloprodajnog objekta. Tagovi ili nalepnice se nalaze na proizvodu i u sebi sadrže odašiljač. Tagovi na artiklima se uklanjaju ili deaktiviraju tek na kasi, prilikom plaćanja robe, i to od strane osoblja. Prilikom prolaska kroz barijeru (koja sadrži prijemnik i antenu), registruje se tag koji nije deaktiviran i uključuje se alarm. 

Postoje tri vrste EAS sistema

  • akusto-magnetni (AM) – šalje impulse niske frekvencije od 58.000 ciklusa u sekundi (58 kHz) u uskom opsegu. U pitanju su sistemi koji su jednobitni, odnosno mogu da detektuju tagove na ovoj frekvenciji, ali ne šalju nikakvu dodatnu informaciju.
  • radio frekventni (RF) – šalje impulse na frekvenciji od 820.000 Hz (8,2 MHz), što je 140 puta veća frekvencija od AM. Registruje tagove na ovoj frekvenciji i ne šalje dodatne informacije.
  • tehnologija identifikacije preko ultravisoke radio frekvencije (UHF) – radi na frekvenciji do 928 MHz u severnoj Americi i 867,6 MHz u Evropi. To znči da funkcioniše na ultravisokom frekventnom opsegu – 100 puta višem od RF. Reč je o pravoj komunikacionoj tehnologiji, jer šalje odgovor na reakciju RFID čitača, u vidu podatka kao što je inventarski broj proizvoda. Ovakva rešenja predstavljaju poslednju reč tehnologije, što dokazuje činjenica da su osmišljena za potrebe vojne industrije i svemirskih programa. Kasnije se primena širi i na regulaciju prometa robe u maloprodaji.

Pored elektronske zaštite artikala, EAS sistemi omogućavaju i nadogradnju kroz povezivanje sa magacinom, lakše upravljanje zalihama, a nude i mogućnost dodavanja posebnih modula koji služe za brojanje posetilaca ili imaju ulogu detektora metala. Sofisticirani sistemi podrazumevaju savremeni dizajn, naprednu tehnologiju i softver najnovije generacije. Moguća je kontrola celog sistema preko standardnog PC ili palm računara. 

Vlasnici maloprodajnih objekata moraju voditi računa i o izgledu samog lokala. Izgled lokala mora privući kupca, skoro onoliko koliko i asortiman. Instalacija zaštitnih sistema u magacinima i fabričkim prostorijama ne nailazi na zadatak dekorativne implementacije rešenja tehničke zaštite. Maloprodajna rešenja se nazivaju tako baš zato što su osmišljena sa svim potrebama maloprodaje na umu. EAS sistemi se ne zovu “nevidljivom kapijom” bez razloga. Naime, barijere postoje u različitim veličinama, a razlikuju se i u dizajnu. Određene serije se mogu ugraditi u pod i plafon, što znači da apsolutno neće uticati na izgled prostora. Dodatno, pojedine barijere nude i opciju brendiranja, što znači da vam omogućavaju dodatni prostor za reklamiranje. Tagovi ili nalepnice takođe postoje u različitim formatima, savitljive su, te se prilagođavaju dimenzijama proizvoda i potrebama klijenta. Postoje i posebne vrste nalepnica koje su dizajnirane za posebne proizvode i za primenu u procesu pakovanja. Dakle, od nalepnica, antena i barijera, pa sve do načina ugradnje – sve se prilagođava potrebama klijenta.

Ako je pitanje da li je vama potrebna instalacija EAS sistema, odgovor je jasan – svakako ako se bavite maloprodajom, želite da poboljšate organizaciju, povećate profit i onemogućite krađu. Ugradnja EAS sistema povećaće efikasnost – uštedeće vreme i optimizovati korišćenje ljudskih resursa. Naime, zaposleni u maloprodajnim objektima moći će svu svoju pažnju da usmere upravo na bolju komunikaciju s mušterijama i blagovremeno rešavanje problema i zadovoljenje potreba.

Ne postavlja se pitanje da li su vam EAS sistemi potrebni u maloprodajnom objektu, nego zašto ih još uvek niste instalirali. Videomont nudi širok asortiman proizvoda za fizičku zaštitu artikala, kao i proizvoda koji čine EAS sistem. Za sva pitanja i informacije nam se obratite, a mi ćemo se potruditi da vaš maloprodajni objekat postane prava mala tvrđava u borbi protiv krađe i neovlašćenog rukovanja asortimanom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *