Protivpožarni sistemi – razlika između adresabilnih i konvencionalnih Leave a comment

Priča o važnosti ulaganja u bezbednost i potrebi za sistemima tehničke zaštite, često zahteva nešto više vremena i prostora. Međutim, protivpožarni sistemi govore dovoljno sami za sebe. Od praistorije pa sve do danas, čovek strahuje od vatre. I taj strah je sasvim opravdan. Požar u par trenutaka može sa sobom odneti godine ulaganja, vrednu imovinu, drage predmete ili ljudske živote. Zaštita od požara, samim tim, postaje i ostaje prioritet.

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara i to detektovanjem dima i toplote, pomoću javljača požara (protivpožarni detektori). Detekcija se vrši na osnovu merenja prisutnosti dima, merenja temperature, treperenja plamena ili izvora toplote. Ukoliko je registrovana promena stanja, informacija od detektora munjevitom brzinom stiže do kontrolnog panela, odnosno centrale. Centrala predstavlja mozak celog sistema, što znači da procesuira pristigle informacije i deluje na osnovu prethodno određenih podešavanja. U slučaju potvrde kritične vrednosti, aktivira se alarm. Alarm se oglašava zvučno ili pokreće telefonsku dojavu vlasniku objekta ili nadležnoj vatrogasnoj službi.

Funkcija svih protivpožarnih sistema je jasna – blagovremena detekcija i pravovremena reakcija na požar, prema unapred utvrđenoj proceduri. Međutim, protivpožarni sistemi se međusobno ipak razlikuju, a osnovna podela je na analogno adresabilne i konvencionalne. Bez obzira na razlike i podele, svi protivpožarni sistemi koriste iste fizičke principe detekcije požara.

Konvencionalni sistemi podrazumevaju postojanje određenog broja konvencionalnih zona. Budući da jedna zona sadrži više javljača požara (prema pravilu do 30), nemoguće je utvrditi tačan detektor koji je aktiviran. Do centrale stižu informacije po zonama, odnosno sa linije određene zone. Bilo koji detektor koji se nalazi u toj zoni, potencijalni je pokretač alarma.

Reč “adresabilan” kod analogno adresabilnih protivpožarnih sistema, znači da svaki javljač požara ima svoju individualnu adresu, odnosno da postoji zasebna linija komunikacije između svakog pojedinačnog detektora i centrale. Zahvaljujući ovoj naprednoj tehnologiji, moguće je otkriti detektor koji je pokrenuo sistem, a ne samo utvrditi konvencionalnu zonu. Što su informacije koje primimo preciznije, reakcija će biti brža. Adresabilni sistemi za detekciju požara nude najmodernija rešenja protivpožarne zaštite.

Da rezimiramo: kod adresabilnih sistema se tačno može locirati detektor koji je aktivirao alarm. Lociranjem detektora, lako se može utvrditi i tačna lokacija požara. Konvencionalni sistemi požar lociraju po zonama, pa se ne može utvrditi početna tačka požara, nego samo zona u kojoj je požar detektovan

Važnost rane detkecije požara i blagovremene reakcije je ogromna. Zbog toga postoje posebne zakonske regulative kada je reč o instalaciji i funkcionisanju protivpožarnih sistema. Nosioci projekta sistema protivpožarne zaštite mogu biti samo stručna lica, koja poseduju sve potrebne licence. Nakon projektovanja i instalacije sistema, ceo sistem mora proći tehničku kontrolu. Tek nakon što je tehnička kontrola sprovedena i dobijeno zeleno svetlo, protivpožarni sistem se pušta u rad i prostor se smatra bezbednim.

Zarad optimalne regulacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema stepenu ugroženosti od požara, a u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija, vrste ili količine materijala koji se proizvodi, prerađuje i skladišti, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta, značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača. Podela se vrši u tri kategorije: sa visokim rizikom od izbijanja požara, sa povećanim rizikom od izbijanja požara i sa izvesnim rizikom od izbijanja požara. Na osnovu priloženih informacija, Ministarstvo izdaje rešenje o kategorizaciji. Za projektovanje, organizovanje i sprovođenje preventivnih mera protiv požara, legalno je angažovati isključivo pravno lice koje poseduje ovlašćenje za obavljanje ovih poslova izdato od strane Ministarstva i koje ispunjava propisane uslove.

Teletek protivpožarni asortiman, koji se nalazi u ponudi kompanije Videomont, podleže evropskom standardu za protivpožarne sisteme: EN 54. U pitanju je standard koji podrazumeva laboratorijsko ispitivanje svake zasebne komponente protivpožarnog sistema i utvrđivanje da li komponenta zadovoljava propisane zahteve. Ovaj standard je obavezujući na celoj teritoriji Evropske unije. S obzirom na činjenicu da samo jedna “falična” komponenta može katastrofalno uticati na funkcionisanje celog sistema, presudno je zahtevanje propisne kontrole svakog segmenta.

Preventivno otkrivanje požara u velikoj meri smanjuje posledice delovanja vatre ili udisanja dima. Sprečavanje nastanka materijalne štete i gubitka života je uvek prioritet. Zakonske regulative i obavezujujći standardi su tu kako bi zaštitili vas, vašu imovinu i vaše najmilije. 

Protivpožarni sistemi ne samo da su vam neophodni, nego su i zakonom propisani. Ukoliko niste sigurni da li su za vas pravi izbor analogno adresabilni ili konvencionalni sistemi, slobodno nam se obratite. Zajedno ćemo vaš privatni ili poslovni prostor učiniti bezbednim i sigurnim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *