VoIP Telefonija

VoIP telefonija
voip tehnologija

VoIP sistemi - Prednosti VoIP i SIP tehnologije

U modernom svetu, upotreba VoIP i SIP centrala je postala svakodnevica (VoIP i SIP telefoni). Jeftiniji troškovi održavanja, lakoća upotrebe i multifunkcionalnost su glavni razlozi sve češće upotrebe ovih sistema. Velike korporacije odavno koriste VoIP sisteme jer im omogućava lakšu komunikaciju i mogućnost povezivanja u jedinstvenu kompanijsku mrežu.

Matrix COMSEC, kao jedan od većih proizvođača na tržištu telekomunikacija, sa svojom bogatom ponudom manjih i većih sistema i opreme, već deceniju nudi sveobuhvatna rešenja bazirana na ove dve tehnologije.