Održavanje računara i mreža – usluga skrojena prema vašim potrebama Leave a comment

Razvoj tehnologije i modernizacija poslovanja, rezultiraju činjenicom da su brojni procesi u kompanijama automatizovani, te se rad u velikoj meri oslanja na mogućnosti računara i računarskih mreža. Stručno instaliranje, održavanje i kvalitetna korisnička podrška, postaju varijable od kojih će zavisiti i uspešnost poslovanja. Ukoliko interna komunikacija zakazuje, usled postojanja neadekvatnih ili neodržavanih telekomunikacionih, računarskih i mrežnih sistema, posledice će se odraziti na uspešnost poslovanja. Ako, usled postajanja navedenih problema, usluga krajnjem korisniku kasni ili izostaje, on će zadovoljenje svoje potrebe potražiti na drugom mestu. Da bi kompanija optimalno fukncionisala, računarska infrastruktura, kao i mrežni sistemi koji je prate, uvek moraju biti na visini zadatka!

Videomont pruža usluge montaže i održavanje telekomunikacionih, računarskih i mrežnih sistema za velika, srednja i mala preduzeća. Bez obzira na veličinu i obim poslovanja, svako preduzeće zahteva instaliranje optimalnih mrežnih sistema i primenu adekvatne računarske infrastrukture. Međutim, potrebe i mogućnosti kompanija se razlikuju – rešenje koje sasvim zadovoljava potrebe jednog preduzeća, neće odgovarati svim izazovima kojima je izloženo drugo. Baš zato, potreban je individualan pristup svakom slučaju, kako bi se pronašlo idealno rešenje. Naša ideja vodilja jeste da ponuda bude jednostavna, transparentna i orijentisana prema vašim potrebama. Iskustvo pokazuje da ovakav pristup daje najbolje rezultate, jer na taj način izbegavamo probleme koje može doneti nepotrebna generalizacija. Rezultat individualnog pristupa ogleda se u realizaciji povoljnih cena i širokog izbora tarifnih paketa, bez žrtvovanja kvaliteta usluge.

Rešenja koja nudimo, a tiču se održavanja računara i mreža, mogu se okvirno kategorisati:

 • kompletne ICT usluge
 • strukturno kabliranje
 • podrška za servere i mrežu
 • korisnička podrška
 • bezbednost i zaštita
 • cloud usluge

ICT usluge podrazumevaju održavanje softvera, hardvera i helpdesk. Održavanje softvera tiče se analize i optimizacije postojeće računarske mreže, te dijagnostike i otklanjanja potencijalnih kvarova. Pored toga, u ponudi je i izrada potpuno nove računarske mreže i celog mrežnog sistema, kao i održavanje mreže, servera i računara. Po potrebi, vrši se instalacija i konfigurisanje IP sistema i štampača. Održavanje hardvera odnosi se na dijagnostiku i servis računara, aktivne i pasivne mrežne opreme. Helpdesk omogućava daljinsku (remote) podršku preko interneta i, po potrebi, telefonskim navođenjem klijenta.

Usluga strukturnog kabliranja i uvođenja raznih mrežnih tehnologija (žična i bežična tehnologija i optička infrastruktura) obuhvata instalaciju pasivne mrežne opreme na određenoj lokaciji (kablova, patch panela, konektora…), testiranje i izradu dokumentacije.

Podrška za servere i mrežu omogućava maksimalnu pokrivenosti WiFi mrežom. Sem toga, ostvaruje se VPN i udaljen pristup, što znači da ste u poziciji da pristupite podacima, bez obzira gde se fizički nalazite. LAN mreža se podešava kako bi se postigao optimalan rad.

Korisnička podrška, između ostalog,  odnosi se i na dokumentovanje vaše opreme, kako bismo i vi i mi imali kompletan uvid u stanje sistema. Takvim pristupom omogućavamo da naš stručni tim unapred bude upoznat sa vašom računarskom infrastrukturom, što znači da se, prilikom utvrđivanja i otklanjanja potencijalnih problema, štedi vreme i novac. Dodatnu uštedu vremena i novca donosi i održavanje računarske infrastrukture – preventivno održavanje za posledicu ima manji broj neočekivanih incidenata

Brinemo i o bezbednosti i zaštiti vašeg IT sistema, instalacijom antivirusne zaštite, te vraćanjem sistema u pređašnje stanje.

Cloud sistem postaje sve popularniji i sve više kompanija prelazi na ovakav način organizacije poslovanja. Pomoću naprednih alata za sinhronizaciju, omogućen je pristup svim podacima – potrebna vam je samo internet konekcija, a svojim podacima možete pristupiti s bilo kog uređaja i s bilo koje lokacije.

Da bismo pronašli idealno rešenje baš za vaše preduzeće, u prvi plan stavljamo usluge konsultacije. Korišćenje savremenih tehnologija stub je savremenog poslovanja, ali je istovremeno i proces koji zahteva stalno praćenje i održavanje. Konstantno praćenje i održavanje sistema rezultiraće pojavom niza dodatnih zadataka čije izvršenje, do određenog trenutka, preduzeća mogu prepustiti svojim internim timovima. Međutim, kako se kompanija razvija, a obim posla doživljava ekspanziju, tako se sve više dovodi u pitanje efikasnost takvog načina raspodele posla. Održavanje kompleksnijih mrežnih, računarskih i telekomunikacionih sistema, krupan je zalogaj za svaku kompaniju, te će se težina i obim zadatka pre ili kasnije odraziti na produktivnost i ekonomičnost. Zato savetujemo da iskoristite našu uslugu konsultacije – kako bismo zajedno pronašli rešenje, koje će biti prilagođeno vašim stvarnim potrebama.

Nakon osmišljavanja savršenog idejnog rešenja, uslediće implementacija.

Videomont nudi usluge prodaje i implementacije hardverskih i softverskih rešenja:

 • prodaja i implementacija softverskih licenci za Windows, Office…
 • prodaja i konfigurisanje laptop i desktop računara, servera i mrežnih rešenja (AT, TP-Link, Mikrotik)
 • prodaja i implementacija softverskih licenci za kompletna antivirus rešenja (Nod32, Kaspersky)

Kako bi implementirane tehnologije savršeno funkcionisale duži niz godina, neophodno je redovno održavanje računarske infrastrukture. Dakle, nakon implementacije softverskih i hardverskih rešenja, Videomont nudi i uslugu održavanja istih.

Redovno održavanje računarske infrastrukture obuhvata:

 • inicijalno podešavanje bezbednosti računarske infrastrukture (radne stanice, serveri, mreža)
 • dovođenje kompletne infrastrukture u optimalni režim rada
 • redovne posete inženjera na lokaciji korisnika
 • daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme (što omogućava otklanjanje problema bez uticaja na rad korisnika)
 • pružanje saveta korisnicima o bezbednom i optimalnom načinu upotrebe računarske infrastrukture

Pojava problema u funkcionisanju sistema uvek je neočekivana i nikada nije dobrodošla. U takvim trenucima usluga tehničke podrške je zlata vredna. Naša usluga tehničke podrške za rešavanje tekućih problema, uvek je dostupna. U slučaju nastanka problema višeg prioriteta, odziv tehničara zagarantovan je u zacrtanom vremenskom roku. U slučaju da priroda problema ne zahteva fizičko prisustvo stručnjaka na lokaciji korisnika, već spomenuta usluga daljinskog pristupa računarskoj infrastrukturi omogućiće rešavanje problema bez ometanja rada korisnika.

Svesni smo da sve navedene usluge nisu potrebne svima i nisu potrebne svima u istoj meri. Baš zato, skrojili smo pakete po meri klijenta. Na raspolaganju su četiri paketa (Basic, Standard, Premium, Gold), koji nude usluge identičnog kvaliteta, ali različitog obima i prilagođenih cena. Bilo da se u vašoj kompaniji koristi jedan ili trideset računara – sigurno ćete pronaći paket baš po svojoj meri.

Zadaci instalacije i održavanja računarskih infrastruktura ne bi trebalo da budu teret na leđima vaših zaposlenih – uštedite vreme i novac tako što ćemo zajedno skrojiti rešenje baš po vašim merama. Krajnji cilj je da se vi usmerite na predmet svog poslovanja i na unutrašnji i poslovni razvoj, a mi preuzimamo celokupnu brigu o IT segmentu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *