Sistem javnog ozvučenja – važan akter sigurnosnog sistema Leave a comment

Alarmni sistemi i sistemi video nadzora s razlogom nose titulu kraljeva sigurnosti i bezbednosti. Mnogi će termin “sigurnosnog sistema” gotovo poistovetiti sa alarmnim i sistemima video nadzora. Uloga je sasvim jasna: alarmni sistemi će detetktovati promenu i izazvati uzbunu ukoliko za to ima potrebe, a sistem video nadzora će prikupiti korisne informacije i video zapis, koji će nam pomoći da pravovremeno reagujemo, te da raspolažemo neoborivim dokazima. Alarmni sistem i sistem video nadzora su tim iz snova bezbednog i sigurnog života. S druge strane, pažnja je ponekad neopravdano uskraćena sistemima javnog ozvučenja, koji su važan akter sugurnosnog sistema.

Prva asocijacija na ozvučenje većini su koncerti i javna okupljanja. Ozvučenje u takvim situacijama svakako ima važnu ulogu. Međutim, ulogu javnog ozvučenja kao dela sigurnosnog sistema, ne smemo zanemariti, niti umanjiti. Sistemi ozvučenja instalirani su u svim objektima javne namene: prodavnice, kafići, restorani, razne firme. Javno ozvučenje svoje mesto nalazi i u školskim i zdravstvenim ustanovma, te aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama

Ukoliko dan prolazi bez vanrednih situacija, sistem javnog ozvučenja može se koristiti za reprodukovanje ambijetalnog muzičkog materijala i emitovanje propagandnih poruka, u i oko objekta. Međutim, u slučaju nastanka poplave, požara ili neovlaštenog pristupa objektu, uloga sistema javnog ozvučenja se prilagođava i služi za obaveštavanje pristunih lica o pretećim okolnostima

Jasno je da će alarmni sistem pomoću optimalno raspoređenih detektora blagovremeno registrovati promenu, te će se prema unapred utvrđenom protokolu inicirati dojava nadležnim organima ili aktiviranje zvučnog signala. Međutim, sirena, iako nedvosmisleno ukazuje na opasnost, ne može objasniti o kakvom problemu se radi, niti uputiti prisutne o koracima koje bi trebalo da preduzmu. Obraćanje putem sistema javnog ozvučenja će sprečiti potencijalno širenje panike, a samom sigurnosnom sistemu će dati ljudsku notu, te tako uliti poverenje. Iznenadni zvučni signal će kod većine probuditi instinkt “bori se ili beži”, dok razglas nudi opciju pojašnjenja situacije. U slučaju požara ili poplave, sa zvučnika će stići unapred osmišljena uniformna poruka, koja će sažeto i jasno prisutnima blagovremeno preneti sve potrebne informacije.

Veoma je važno napomenuti da se sistemi javnog ozvučenja brzo i lako integrišu i povezuju sa postojećim sistemima za dojavu požara, video nadzor i kontrolu pristupa, bez obzira na proizvođača opreme. Integrisani sigurnosni sistem je uvek najbolja opcija brige o bezbednosti ljudi i objekata, jer podrazumeva da svi sistemi funkcionišu kao jedan, ali svaki sistem nudi specifične nivoe obezbeđenja i sigurnosti.

Prema načinu ugradnje, sistemi javnog ozvučenja mogu biti analogni i digitalni IP sistemi. Analogne sisteme karakteriše 100v sistem, na koji se priključuje optimalan broj zvučnika. Komponente mrežnih IP sistema se mogu priključiti na već postojeću ili na novu mrežu, u zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenta.

Sistemi javnog ozvučenja najčešće se sastoje od pojačala, zvučnika (planski raspoređenih po objektu) i kontrole jačine zvuka

Pojačalo predstavlja okosnicu audio sistema, a preko pojačala ide mreža zvučnika i dodatnih komponenti za regulaciju zvuka. Audio pojačala mogu imati različit broj izlaza, te se razlikuju i po snazi (izražena u vatima). 

Bitan segment zvučnog sistema su zvučnici, koji se mogu deliti prema nameni – mestu postavljanja: plafonski, viseći, zidni, baštenski, samostojeći… Kada je reč o zvučnicima, postoji opcija odabira izlazne snage zvučnika, naravno u skladu sa potrebama korisnika. Međutim, važno je povesti računa da ukupna potrošnja u vatima nikada ne premaši 90% snage pojačala. Tada važnu ulogu igra atenuator, jer dozvoljava regulaciju jačine zvuka (pojedinačnog zvučnika ili integrisane grupe zvučnika). 

U dodatnu opremu spada kontrola jačine zvuka (atenuatori). Pomoću atenuatora, jačina zvuka u prostoriji se po potrebi može menjati. Dodatna oprema mogu biti i PA mikrofoni, koje često nalazimo u salama za konferencije.Sem mikrofona, na pojačalo mogu biti povezani i aktivni uređaji za generisanje zvuka, poput FM/AM prijemnika, DVD/CD/MP3 plejera, različitih govornih modula i automata, koji predstavljaju izvor audio signala

Ističemo da sistem javnog ozvučenja neće narušiti izgled objekta. Naime, na raspolaganju je širok dijapazon različitih zvučnika i opreme, koji se prema boji, dizajnu i funkciji, mogu savršeno uklopiti u ambijent i postati praktično neprimetni. Instalaciju i održavanje komponenti bi svakako trebalo prepustiti ekspertima, budući da je bezbednost prostora na taj način zagarantovana, a dugoročno ćete ostvariti i uštedu.

Sistemi javnog ozvučenja predstavljaju odličnu dopunu svakog sigurnosnog sistema. Instalacija ovakvih sistema se savetuje u svim objektima gde se beleži visoka frekvencija posetilaca. Ako niste sigurni da li je sistem javnog ozvučenja pravi izbor za vas i vaš poslovni prostor, predlažemo da nam se obratite, radi stručne konsultacije. U našoj ponudi, pored usluge konsultacije, instalacije i održavanja, možete pronaći širok asortiman različitih komponenti sistema ozvučenja i prateće opreme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *