Sistem za detekciju opasnih gasova

Detekcija opasnih gasova

Detekcija eksplozivnih i otrovnih gasova i kiseonika predstavlja jednu od obaveznih koraka u prevenciji opasnosti koje gasovi mogu uzrokovati. Među tim opasnostima spadaju: trovanje, eksplozije i požar.

Za ljudsko zdravlje štetna je i najmanja koncentracija toksičnih gasova, dok kombinacija eksplozivno zapaljivih gasova sa vazduhom može dovesti do značajnih posledica za ljude i okolinu. Sistemima za otkrivanje gasa može se pratiti nedostatak kiseonika, prisutnost zapaljivih gasova, kao i oslobađanje opasnih gasova. 

Generalno opasane gasove možemo podeliti na eksplozivne/zapaljive i otrovne:

ZAPALJIVI GASOVI

Eksplozivnu atmosferu stvara bilo koji eksplozivni materijal u određenim okolnostima (u odnosu na produkte, procese ili okruženje). Eksplozije ili sagorevanje javljaju se kao rezultat reakcije između tri elementa:

  • zapaljive supstance (gas ili prašina)
  • oksidacione supsatnce ( u opštem slučaju kiseonik u vazduhu)
  • energetski izvor (varnica, vruća tačka)

Eksplozivno/zapaljivi su: Vodonik (H2), prirodni gas/metan (CH4), propan-butan, izopropil alkohol, heksan (C6H14), oktansko gorivo, acetilen (C2H2), etilen (C2H4), amonijak (NH3), butanon, etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH), toluen, pentan (C6H12), etilen-oksid (C2H40)

OTROVNI GASOVI

Toksični gasovi mogu biti produkti iz različitih izvora:

  • Sagorevanje (CO-NO-NO2-SO2)
  • Spaljivanje (H2S-NH3-HCI)
  • Fermentacija (H2S-NH3)

Njihova detekcija je od izuzetnog značaja jer je njihovo pasivno ili aktivno prisustvo često u industrijskom okruženju (hemijska industrija, petrohemijska industrija, hladnjače, agro-industrija hrane). Takođe, otrovni gasovi česti su u okruženjima, kao što su kanalizacija, vinski podrumi ili tokom sagorevanja, i u ovakvim situacijama važno je detektovati ih.

Rizici od trovanja povezani su sa vremenom izloženosti subjekta štetnim produktima. Opasnost se procenjuje na osnovu uslova vremenskog proseka (TWA) i granice kratkotrajnog izlaganja (STEL). Ove vrednosti se izražavaju preko težine (mg/m3) i zapremine (delova na milion, ppm).

Otrovni gasovi su: Ugljen-monoksid (CO), ugljen-dioksid (CO2), sumpor-vodonik (H2S), sumpor IV oksid (SO2), azot-monoksid (NO), azot-dioksid (NO2), hlorovodonična kiselina (HCl), kiseonik (O2), hlor (Cl2), amonijak (NH3)

Videomont u svojoj ponudi ima uređaje i sisteme za zaštitu privatnih i javnih objekata svih veličina. Pored pravilnog izbora i dimenzionisanja sistema za detekciju gasa našim klijentima nudimo i usluge projektovanja i konsaltinga, kao i integraciju sistema za detekciju gasa sa drugim bezbednosnim sistemima.