Konsalting

Konsalting

Konsalting usluge

Koji sistem video nadzora je najbolji za vašu konkretnu situaciju? Da li imate zone u objektu koje su zabranjene za ulazak licima bez dozvole? Imate potrebu za evidencijom radnog vremena? Potreban vam je javni razglas? Ova i mnoga druga pitanja određuju stepen zaštite koji vam je potreban.

Naši stručnjaci će u svakom trenutku imati više predloga i rešenja za datu situaciju u zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti.

Videomont kompanija koristi sveobuhvatan pristup bezbednosnim konsultantskim uslugama kako bi osigurali da svi elementi sigurnosti rade zajedno za robustan i ekonomičan pristup specifičan za potrebe svakog klijenta.

Pre svega razmatramo perimetar lokacije, pristupne tačke, distribuciju osnovnih sredstava, fizičku sigurnost, elektronsku sigurnost, kontrolu pristupa, upravljanje zaštitnim silama, nasilje na radnom mestu, politike, procedure, obuku i još mnogo toga. Za efikasno funkcionisanje, ovi raznovrsni elementi moraju funkcionisati kao jedan za formiranje sveobuhvatnog sigurnosnog programa. Ovaj holistički pristup sigurnosti istražuje objekte fizičkog okruženja, a potom gleda na elektronska sigurnosna rešenja koja dopunjuju dobar sigurnosni dizajn.