Zašto su alarmni sistemi uz video nadzor najefikasniji način zaštite imovine? Leave a comment

Kada uložimo u nekretninu, sledeći korak jeste da tu imovinu i zaštitimo. Fizičko obezbeđenje prostora često je vrlo skupo, a ne može se zanemariti ni ljudski faktor poput zamora, što dalje dovodi do pada koncentracije. Tehničko obezbeđenje je, bez dileme, logičan izbor. Posebnu zaštitu iziskuju objekti u kojima niko ne boravi tokom noći, ali su opremljeni skupom i sofisticiranom opremom – poput kancelarija i poslovnih prostora. Budući da su noćni sati period kada se beleži najveći broj vandalskih pohoda, celodnevni nadzor je ključan za miran san i poslovanje bez stresa.

Kada je reč o zaštiti imovine, pred nama su dve opcije: alarmni sistemi i video nadzor. Iz nepoznatog razloga, neko je između ova dva načina zaštite imovine stavio jedno „ili“. Naime, odabir kvalitetnog alarmnog sistema, ne isključuje mogućnost instaliranja video nadzora. Naprotiv, kombinacija odgovarajućeg alarmnog sistema i adekvatnog video nadzora, daće optimalne rezultate.

Kako se alarmni sistemi i video nadzor međusobno dopunjuju? Video nadzor predstavlja oblik tehničkog obezbeđenja imovine, putem opreme za video nadzor.  Oprema za video nadzor se najčešće sastoji od kamere za video nadzor, snimača (DVR ili NVR), kao i napajanja i kablova. Video nadzor se postavlja u skladu sa potrebama i željama vlasnika objekta, kako bi se ispratila sva dešavanja u i, po potrebi, oko objekta.

Alarmni sistemi predstavljaju vid tehničkog obezbeđenja imovine, ali je njihova osnovna uloga da odvrate počinioce od mogućeg vandalizma i oštećenja imovine. Alarmni sistemi igraju i važnu ulogu u dojavi korisniku da je došlo do oštećenja imovine (usled ljudskog faktora, poplave, požara…).

Uočavamo bitnu razliku: video nadzor radi u tišini, prikuplja bitne podatke i registruje i najsitniju promenu. Materijal prikupljen putem kamere za video nadzor, dalje se skladišti i spreman je za korišćenje (istovremeno je i ključni dokaz ukoliko dođe do obračuna sudskim putem).

Alarmni sistemi, s druge strane, sasvim sigurno ne rade u tišini. Cilj alarma jeste da moguće počinioce nedela otera sa poseda i spreči moguću provalu, krađu ili oštećenja imovine. Alarm je zvučni signal nadležnima da se sumnjiva radnja upravo odvija. Iako reakcija može biti brza i efikasna, nadležni organi ponekad dolaze na scenu kada je zločin već počinjen, a fizičkih dokaza (poput neoborivog dokaza video snimka) nema.

Kombinacija video nadzora koji radi u tišini i glasnih alarmnih sistema, je upravo ono što će vas obezbediti na svim poljima. Video nadzor će ispratiti sve promene u objektu i okolini, dok će alarm oterati potencijalne provalnike.

U ponudi su i usluge video i alarm monitoringa. Usluga video monitoringa podrazumeva povezanost sa službom za praćenje video sadržaja i to 24/7. Ukoliko dođe do promena koje zahtevaju rekaciju, sofisticirana oprema obaveštava operatera, koji dalje preduzima unapred utvrđene korake.  Alarmni monitoring funkcioniše na sličan način i pravo je rešenje za situacije kada se u samom objektu ne nalazi osoba koja bi stupila u kontakt sa nadležnim organima. U ovom slučaju, vaš alarmni sistem je povezan sa Monitoring centrom, gde se dalje prate sve situacije koje zahtevaju pažnju i brzu reakciju.

Veznik „ili“ između video nadzora i alarmnih sistema, neopravdano narušava njihovu simbiozu. Između alarmnih sistema i video nadzora ne postoji znak jednakosti i baš zato predstavljaju pobedničku kombinaciju za tehničku zaštitu vaše imovine i nekretnina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *