Alarmni sistem za 1 RSD

Paket alarmnih sistema

Alarmni paketi za 1 RSD

Zašto kupiti gotov paket umesto pojedinačnih komponenti? Alarmni paketi su napravljeni sa ciljem da ponude korisniku sve što mu je potrebno kako bi zaštitio svoj objekat. Pored opreme – čiji ste vlasnik po potpisivanju ugovora za 1 RSD – u paketu dobijate i uslugu izrade projekta, procene rizika, alarm monitoringa 24/7/365 i montaže sistema*.

Pored osnovne ponude paketa, nudimo i dodatne usluge i pogodnosti kao što su: Osiguranje za fizička i pravna lica, interventne patrole, video verifikacija i SIM kartice namenjene za alarmne dojave.

Kako bi se objekat zaštitio na adekvatan način, potrebno je uraditi procenu rizika. Nakon toga, naši stručnjaci kreću u izradu Projekta tehničke zaštite, koji je obavezan po Zakonu o privatnom obezbeđenju. Naši montažeri postavljaju sistem po projektu, vrše proveru sistema i puštaju ga u rad.

Posle postavljanja sistema, korisniku se daju uputstva za korišćenje alarmnog sistema i procedure kod aktiviranja alarma. Takođe, prednosti ovakvih sistema jesu i alarmne notifikacije koje se šalju direktno na vaš mobilni telefon.

Alarm monitoring je posebna pogodnost koju Videomont nudi svojim korisnicima, a predstavlja dodatnu sigurnost vašeg prostora i vezana je za rad vašeg alarmnog sistema.

Treba napomenuti da video verifikacija kao dodatna usluga, šalje sva alarmna dešavanja na mobilni uređaj korisnika u vidu video snimka kako bi se otklonila mogućnost lažnih alarma. Za potrebe video verifikacije je potrebno ispuniti određene uslove na objektu (posedovanje sistema za video nadzor).

*  Usluga montaže van teritorije Beograda (50km) se vrši uz doplatu za putne troškove.

Alarmni paket eSHIELD 01
Alarmni paket eSHIELD 02
Alarmni paket eSHIELD 03
Alarmni paket eSHIELD 04
alarmni paket eSHIELD 05
Alarmni paket eSHIELD 06
Alarmni paket eSHIELD 07