Alarmni sistem za 1 RSD

Paket alarmnih sistema

Alarmni paketi za 1 RSD

Zašto kupiti gotov paket umesto pojedinačnih komponenti? Alarmni paketi su napravljeni sa ciljem da ponude korisniku sve što mu je potrebno kako bi zaštitio svoj objekat. Pored opreme – čiji ste vlasnik po potpisivanju ugovora za 1 RSD – u paketu dobijate i uslugu izrade projekta, procene rizika i montaže sistema*.

Kako bi se objekat zaštitio na adekvatan način, potrebno je uraditi procenu rizika. Nakon toga, naši stručnjaci kreću u izradu Projekta tehničke zaštite, koji je obavezan po Zakonu o privatnom obezbeđenju. Naši montažeri postavljaju sistem po projektu, vrše proveru sistema i puštaju ga u rad.

Posle postavljanja sistema, korisniku se daju uputstva za korišćenje alarmnog sistema i procedure kod aktiviranja alarma. Takođe, prednosti ovakvih sistema jesu i alarmne notifikacije koje se šalju direktno na vaš mobilni telefon.

Usluge Alarm monitoringa su posebna pogodnost koju Videomont nudi svojim korisnicima, a predstavlja dodatnu sigurnost vašeg prostora i vezana je za rad vašeg alarmnog sistema.

Treba napomenuti i da postoji mogućnost video verifikacije kao dodatne usluge, gde se sva alarmna dešavanja šalju na mobilni uređaj korisnika u vidu video snimka kako bi se otklonila mogućnost lažnih alarma. Za potrebe video verifikacije je potrebno ispuniti određene uslove na objektu (posedovanje sistema za video nadzor).

*  Usluga montaže van teritorije Beograda (50km) se vrši uz doplatu za putne troškove.

Paket-eSHIELD-01
Paket-eSHIELD-02
Paket-eSHIELD-03
Paket-eSHIELD-04
Paket-eSHIELD-05
Paket-eSHIELD-06
Paket-eSHIELD-07