Procena rizika

Procena rizika - pozovite nas 011 311 64 16
Procena rizika

Procena rizika

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Procena rizika za cilj ima prevenciju kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili neutrališe rizike u potpunosti.

Videomont poseduje Licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslugu procene rizika i izrade Akta o proceni rizika, pruža zahvaljujući timu visoko kvalifikovanog kadra, koji zapošljava u svojim redovima.

Kojoj vrsti organizacija je potreban Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja?

Akt o proceni rizika - usluge procene rizika

Banke i finansijske institucije:

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je za banke i druge finansijske organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti:

Član 3. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

  • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
  • Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane
  • Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
  • Objekte organa grada-jedinice lokalne samouprave
  • Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
  • Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
  • Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika

Prostor na kome se nalaze nabrojani objekti čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji nabrojanih objekata.

Ostale organizacije i pravna lica:

Ostale organizacije i pravna lica koji imaju instalirane sisteme tehničke zaštite ili planiraju da instaliraju sisteme tehničke zaštite, prema Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava takođe su obavezni da izrade Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Sve veći broj kompanija prepoznaje prednost preventivnog delovanja i upravljanja rizicima, u odnosu na represivne mere poslovanja. Visoki poslovni standardi stranih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, prenose se i na domaće kompanije, tako da se u praksu uvodi proces upravljanja rizicima.

Propisane kazne:

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se finansijska organizacija koja ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.

Šta dobijate našom uslugom Procene rizika?

Našom uslugom dobijate:

  • 2 interne revizije prema strateškom planu za trogodišnji period
  • Veliku reviziju Akta o preoceni rizika, nakon isteka 3 godine

Samim tim, Akt o proceni rizika za vašu kompaniju važi 6 GODINA!

Plan obezbeđenja dobijate GRATIS – ukoliko posedujete CIT (Transport novca i vrednosti)

Pozovite nas - dobićete najbolju ponudu za Procenu rizika i izradu Akta!

Možete zakazati sastanak ili nam ispričati svoj zahtev

Rešite pitanje Procene rizika na jednostavan način. Naši stručnjaci će vam izaći u susret i detaljno vam objasniti kompletnu proceduru oko izrade plana Procene rizika. Pitajte nas sve što vas interesuje – mi ćemo se potruditi da vam damo najbolje rešenje i odgovor.