Održavanje

Održavanje sistema

Održavanje i montaža sistema

Usluge održavanja i montaže sistema vršimo isključivo Pravnim licima uz potpisan ugovor.

Videomont se bavi održavanjem i montažom telekomunikacionih, računarskih i mrežnih sistema, kao i opreme za tehničku bezbednost.

Naša ponuda je jednostavna, transparentna i orijentisana prema Vašim potrebama.
Pružamo standardnu uslugu održavanja po pozivu ili mogućnost sklapanja posebnih ugovora o održavanju.

Pružamo Vam uvek povoljne cene, širok izbor tarifnih paketa i kvalitetnu uslugu. PAKETI
U slučaju da vam ponuđeni paketi usluga ne odgovaraju uvek ih možemo prilagoditi vašim potrebama.

Kao firma koja poseduje sertifikat ISO 9001 standarda (pogledajte naše sertifikate), u potpunosti i u skladu sa usvojenim procedurama nudimo vam i sledeće usluge:


1. USLUGE

  • Održavanje računarske mreže
  • Tehnička podrška
  • Prodaja i implementacija
  • Konsultacije


2. REŠENJA

  • Kompletne ICT usluge
  • Strukturno kabliranje
  • Podrška za servere i mrežu
  • Korisnička podrška
  • Bezbednost i zaštita
  • Cloud usluge