Izvođenje

Izvođenje sistema tehničke bezbednosti
Izvođenje sistema tehničke bezbednosti

Izvođenje sistema tehničke bezbednosti

Izvođenje sistema tehničke bezbednosti zahteva iskusne instalatere sa odgovarajućim licencama i odgovarajućom opremom i alatima. Izvođenje sistema telekomunikacija se obavlja po najvišim standardima, uz stručan nadzor i poštovanje rokova.

Izbor pravog partnera koji će vam obezbediti pomoć i podršku u projektovanju, izvođenju i održavanju IT i bezbedonosnih sistema je ključan trenutak za dugoročni uspeh vašeg biznisa.

Princip rada u izvođačkom inženjeringu se odnosi na upravljanje projektima putem liderstva i nastupa u konzorcijumu sa drugim društvima ili samostalnom nastupu sa izvođačima  – srednjim i malim građevinskim, zanatskim i instalaterskim firmama.

Postupke u izvođenju tehničkih sistema bezbednosti i mrežne infrastrukture možemo podeliti u četiri glavne faze:

Izbor opreme/proizvođača

Izbor opreme je veoma bitan faktor jer utiče na ostale faze izvođenja. Osnovni princip kod izbora opreme uvek treba da bude optimalna upotreba u zavisnosti od zahteva u projektu. Ovo konkretno znači da se preporučuje oprema koja po specifikacijama iz projektne dokumentacije zadovoljava minimum kriterijuma/stavki.

Drugi deo izbora svakako mora biti nivo tehničke podrške koji se nudi. Ukoliko proizvođač opreme za bezbednost nema tehničku podršku (u određenoj zemlji na primer), potrebno je da makar distributer opreme tog proizvođača bude u mogućnosti da pruži osnovnu tehničku podršku (instalaterska uputstva, programiranje, puštanje sistema u rad, održavanje sistema).

Projektovanje Mrežne infrastrukture

Projektovanje i izgradnja mrežne infrastrukture je ključni faktor za funkcionisanje bilo kog tehničkog sistema. Možemo reći da izgradnja mrežne infrastrukture nalikuje izgradnji kuće – morate zahtevati kvalitetne materijale i majstore svog zanata koji će ih ugraditi u temelje vašeg poslovanja.

Montaža – povezivanje i setovanje – programiranje sistema sa obukom korisnika

Da bi sistem radio po projektnim i fabričkim normama, potrebno je montažu – povezivanje i setovanje – programiranje sistema (izvođenje sistema tehničke bezbednosti) odraditi prvenstveno po pravilima koja definiše proizvođač i željama investitora koja ne utiču na ispravno funkcionisanje predmetnog sistema. Da bi se sistem po takvim normama montirao, predmetne poslove mora da izvrši odgovarajući stručni kadar. Ima jedna poslovica koja kaže da je lanac jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika.

Ugradnja interfona ili video nadzor ugradnja nisu tehnički zahtevni procesi, u smislu da kompleksnost i potreban alat za izvedbu ovih sistema ne prevazilazi standardne okvire. Ono što je bitno jeste iskustvo izvođača/montera koji svojom stručnom procenom na terenu mogu da reše naizgled nepremostive logističke probleme (pristupačnost objekta koji se štiti, nepostojanje kritične infrastrukture, potrebe klijenta koje izlaze iz okvira dogovorenog projekta).

Obuka korisnika

Uspeh implementacije mrežnih i bezbednosnih sistema realizovanih po meri korisnika u velikoj meri zavisi od korisnikovog aktivnog učešća u svim fazama realizacije projekta. Jer krajnji cilj svakog projekata je izgradnja sistema koji će obavljati određene funkcije. Da bi te funkcije bile operativine osnovi preduslov je da njima upravlja obučeni kadar.

Naši visoko kvalifikovani stručnjaci na terenu sprovode obuku osoblja za rukovanje i održavanje opreme. Obuka se izvodi tokom funkcionalnih testiranja i puštanja u rad dok se dodatna obuka može i dodatno organizovati.

Videomont vam nudi usluge izvođenja:

  • Telekomunikacionih mreža (telefonska, računarska, interfonska instalacija)
  • Signalne instalacije (protivprovalni sistemi, sistemi video nadzora, dojava požara, detekcija gasa, sistemi ozvučenja, sistemi evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, hotelski sistemi i dr.)

Naš visokokvalifikovani kadar licenciran je od strane inženjerske komore Srbije za izvođače radova (licence 354, 453, 381, 853).

Kompanija Videomont d.o.o. je zbog svojih kvaliteta usluga i svakodnevnim zahtevima tržišta uvela i standardizaciju u svoje poslovanje, pa tako poseduje sledeće sertifikate:

  • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001
  • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
  • Sistem menadžmenta za bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001
  • Standard ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) je sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu